Waar kan ik de praatkaartjes vinden bij TALENT?

De praatkaartjes die gebruikt worden in TALENT zijn onderdeel van de coöperatieve werkvorm ‘praatkaartjes’. Deze kaartjes hoeven niet specifiek te worden aangeschaft, aangezien het in principe om willekeurige (blanco) kaartjes of voorwerpen gaat. Dit kan elk klein voorwerp zijn, zoals rekenblokjes, dat je in de klas voorhanden hebt. 

 

Het idee achter de praatkaartjes is dat elke leerling binnen de groep er enkele krijgt (bijvoorbeeld 4). Wanneer een leerling het woord neemt tijdens een groepsdiscussie, legt hij of zij één van de kaartjes af. Dit betekent dat elk praatkaartje in feite staat voor een ‘spreekbeurt’. Op deze manier wordt gewaarborgd dat elke leerling gelijke spreekkansen heeft en dat onnodige praatjes worden voorkomen. 

 

Het gebruik van praatkaartjes stimuleert dus een evenwichtige en doordachte participatie binnen de groep, waarbij elke leerling de kans krijgt om bij te dragen aan de discussie.