Waar vind ik de geschiedenis van een leerling in Bingel Zorg en Evaluatie?

Van elke leerling waarvoor in Bingel ooit data werd ingegeven in Bingel Zorg en/of Bingel Evaluatie kun je de geschiedenis terugvinden. We maken een onderscheid tussen een leerling die vandaag nog in Bingel aanwezig is en een leerling die uitgeschreven is.

De leerling is aanwezig in Bingel

Rapporten

1 Klik in het startscherm op de tegel "Evaluatie".

2 Klik in de linkerzijbalk op de knop "Print".

3 Selecteer een klas en een leerling.

Je ziet in het venster alle rapporten, ook die van vorige schooljaren verschijnen.

 

4 Klik op de knop in de tweede kolom om een afdruk te genereren.

5 Klik op de knop in de derde kolom om de pdf te downloaden.

Het rapport wordt gedownload in pdf-formaat op je computer en kan nu afgedrukt worden met een printer.

 

Volgsystemen

 

De gegevens van de volgsystemen (voorgemaakt en eigen gemaakt) vind terug je via “dashboard“. De grafieken en tabellen bevatten de gegevens van zowel dit – als vorige schooljaren indien zowel de doelgroep van dit jaar als vorig jaar/jaren is gekoppeld aan het volgsysteem.

Melding

Om de gegevens te kunnen raadplegen van een vorige klas moet de klas van dit schooljaar gekoppeld zijn aan dat volgsysteem. Voorbeeld: leraar klas L1 wil het KVS van vorig jaar K3 raadplegen: dan moet L1 aan het volgsysteem KVS gekoppeld zijn via het beheer.

Bingel Zorg

 

In Bingel Zorg wordt er geen onderscheid gemaakt tussen schooljaren. Alle data van de leerling van alle schooljaren is dus altijd zichtbaar.

De leerling is uitgeschreven in Bingel

 

Alle data voor Bingel Zorg en Evaluatie van een leerling die uitgeschreven is, is standaard niet meer zichtbaar in de gewone modules. Hiervoor vind je een apart venster “Geschiedenis”.

 

Om toegang te krijgen tot dit venster moet de Bingel schoolbeheerder je dit recht eerst toekennen.

Waarschuwing

Voor je de leerling uitschrijft: genereer eerst het laatste rapport (= actieve periode). Anders zullen de resultaten van de actieve periode niet in de geschiedenis opgenomen worden.

Werkwijze:

1 Klik in het startscherm op de tegel "Evaluatie" of de tegel "Zorg".

2 Klik opnieuw in het startscherm door links bovenaan op de switcher te klikken en kies de tegel "Beheer".

Je hoeft hiervoor zelf geen Bingel schoolbeheerder te zijn.

3 Klik op het onderdeel "Geschiedenis" in de linkermenubalk.

Belangrijk

Je ziet alle leerlingen in dit venster, dus niet enkel de uitgeschreven leerlingen.

4 Selecteer het gewenste schooljaar bovenin de filter (optioneel).

Melding

Naast de leerling staat de klas, deze mag je negeren want heb je niet nodig om de data te vinden.

5 Gebruik CTRL+F om snel een bepaalde leerling terug te vinden.

Melding

Vind je de leerling niet meteen? Waarschijnlijk zijn er meerdere pagina's. Herhaal de actie op elke pagina (blader onderaan het venster verder).

6 Klik op het eerste pictogram in de kolom "Export" om een download te genereren.

7 Klik op het tweede pictogram om de export te downloaden.

 

De ZIP wordt automatisch naar je computer gedownload.

 

 

In de kolom “Datum laatste export” zie je wanneer de export werd aangemaakt. Je kunt altijd opnieuw genereren als je denkt dat er recente data ontbreekt.

 

8 Ga naar de map "Downloads" op je computer en pak de ZIP uit.

 

In de uitgepakte map vind je een Excel-bestand met de dossierlijnen, een Pdf met de fiche van de leerling, de bijlages (van diagnose en uit de notities), de eigen volgsystemen (in Excel) en alle rapporten (in Pdf).

 

 

 

Belangrijk

Genereer altijd eerst het rapport van de actieve periode voor je een leerling uitschrijft.

9 Klik op het laatste blauwe pictogram in de laatste kolom om naar de fiche en notities van de leerling te gaan.

10 Klik op het eerste blauwe pictogram in de laatste kolom om naar het dashboard van de leerling te gaan.

Melding

Indien de school de module Zorg niet gebruikt maar wel de module Evaluatie, zal je niet de leerlingfiche maar een overzichtsvenster met de voorgemaakte ingevulde volgsystemen te zien krijgen.