Waarom heeft een ambulante leraar, zorgleerkracht, bijzondere leermeester… een aparte status?

Een gewone leraar heeft in Bingel uitsluitend toegang tot zijn eigen klas(sen). Als je in Bingel het statuut van “leraar voor alle klassen” hebt:

 

  • heb je zicht op de Bingelresultaten van alle leerlingen van de school
  • kun je alle leerlingen van de school digitale oefeningen en taken geven
  • kun je in de module Bingel Zorg notities raadplegen van alle leerlingen van de school
  • kun je in de module Bingel Zorg notities raadplegen met de zichtbaarheid “vertrouwelijk”

 

Benoem als schoolbeheerder daarom een zorgcoördinator, ambulante leraar, bijzondere leermeester, … als “leraar voor alle klassen” in Bingel.

Waarschuwing

Een leraar die in meerdere klassen werkt (bv. leraar l.o.) krijgt het statuut "gewone leraar" en is via het klassenbeheer gekoppeld aan alle klassen waartoe hij/zij toegang heeft.

Melding

Je vindt de gegevens van je schoolbeheerder door als leraar in Bingel rechts bovenaan op de knop met je initialen te klikken.