Wat is de rol van de schoolbeheerder in de school?

Een schoolbeheerder is verantwoordelijk voor het aanpassen van Bingel aan de specifieke schoolsituatie. De schoolbeheerder beheert de klassen, de leraren, de leerlingen, de toegang tot de leermiddelen in de school en de modules Bingel Planner, Zorg en Evaluatie.

 

Hij/zij is de administrator en heeft daardoor zicht op alle gegevens in de school. De schoolbeheerder is de aanspreekpersoon als bv. een leerling zijn of haar inloggegevens vergeet, als er een nieuwe leerling of leraar moet worden toegevoegd… De schoolbeheerder is dus het eerste aanspreekpunt als leerlingen, ouders of leraren problemen ervaren of vragen hebben.

 

Per school of vestiging kunnen er meerdere schoolbeheerders aangesteld worden. Dat kan de ICT-coördinator, de zorgcoördinator, de directie en/of een leraar zijn. Eén en dezelfde persoon kan schoolbeheerder voor verschillende scholen en vestigingen zijn.