Wat is een lesblok in iDiddit?

Van lesblok naar lesinhoud

Een lesblok is een stukje leerstof; dit zijn de kaders of tegels die je ziet bij ‘Mijn lesmateriaal’.

 

De lesblokken structureren je lesmateriaal. Als je een lesblok openklikt, kom je terecht in de eigenlijke lesinhoud.

 

De lesblokken zijn opgedeeld in twee soorten:

 

  • Theorie of tekst: dit zijn de lesblokken over de volledige breedte van het scherm
  • Oefeningen of adaptieve oefenreeksen: dit zijn de lesblokken die half zo breed zijn; er kunnen dus 2 oefenblokken naast mekaar staan.

Wanneer je een lesblok openklikt, kom je terecht in de eigenlijke lesinhoud.

 

Bij theorieblokken vind je bijvoorbeeld lesteksten, kenniskaders, ontdekplaten, kaarten of afbeeldingen, audio- of videofragmenten … al dan niet in combinatie met 1 of meerdere oefeningen/vragen. Hiermee wordt de leerstof aangebracht. Oefeningen die mee opgenomen zijn in een theorieblok, worden niet beoordeeld door het systeem en er wordt geen score van bijgehouden in het resultatenoverzicht.

 

Oefenblokken kunnen dan weer bestaan uit open of gesloten vragen, combinatie-, verbind- of sleepoefeningen, single of multiple choice enz. Een oefenblok bevat 1 of meerdere oefeningen, ook verschillende vraagtypes kunnen in één oefenblok voorkomen. De leerkracht kan de voortgang van de leerling bekijken in zijn dashboard.

 

Voor elke gemaakte oefening krijgt de leerling gewoonlijk een score (automatisch door het systeem of ‘handmatig’ door de leerkracht).

 

Lees meer in de vraag “Hoe is het lesmateriaal gestructureerd in iDiddit?”

Hoe is het lesmateriaal gestructureerd in iDiddit?