Wat is het portfolio bij TALENT en hoe kan ik het gebruiken om te herhalen voor de toets?

Differentiëren na de toets is goed, maar herhalen vóór de toets is eigenlijk veel beter. TALENT gelooft sterk in het extra ondersteunen (preventie) van leerlingen voor ze geëvalueerd worden. Daarom kozen we ervoor om het differentiatieblok voor het evaluatieblok te plaatsen om een zo goed mogelijk resultaat bij de leerlingen te behalen.

Differentiëren voor de toets

 

Zelfevaluatie aan het einde van elke les

 

Jouw leerlingen vullen aan het einde van een les een evaluatiekader in. Dat evaluatiekader wordt de basis om een portfolio op te bouwen. Leerlingen beoordelen zelf hun geleerde talige vaardigheden en kennis en geven aan hoe ze aspecten als samenwerken, overleggen… hebben ervaren.

 

Opbouwen van het portfolio

 

Het portfolio van TALENT is een overzicht van alle doelen die tijdens een thema van TALENT aan bod komen. Je kan hierop in kaart brengen wie een leerling is, wat hij/zij al kan en wat hij/zij nog moet leren. Dit houden we bij gedurende het thema.

 

Op basis van de zelfevaluaties van de leerlingen en jouw eigen observaties, kan je als leerkracht in het portfolio aanduiden welke leerlingen welke leerstof (on)voldoende beheersen. Als leerkracht heb je zo duidelijk een zicht op:

 

  • de doelen die bij elke les aan bod komen;
  • de opdrachten (H-bladen) dieje kan aanbieden om het doel te remediëren;
  • in welke thema’s het doel (eventueel) nog aan bod komt. Zo kan je eventueel beslissen om nog niet in te grijpen en de volgende ontwikkelkans af te wachten.

 

 

Je vindt het portfolio en alle bijhorende H-bladen terug in de module differentiëren en oefenen op Bingel.

Evalueren aan het einde van het thema

 

Nadat je de tijd hebt genomen om te differentiëren a.d.h.v. het portfolio komen we aan het toetsmoment. Aan het einde van elk thema bieden we de volgende toetsen aan:

 

  • spelling
  • begrijpend lezen: fictie
  • begrijpend lezen: non-fictie
  • taaldenken (incl. betekenissen)
  • luisteren (3 toetsen per jaar)

 

 

Je vindt alle toetsen terug in de module toetsen, remediëren en verrijken op Bingel.​

Tip van team TALENT

Het is niet de bedoeling dat je op het einde van het blok alle toetsen die we voorzien bij TALENT gaat afnemen. Hier heb je namelijk niet voldoende tijd voor. Je bepaalt zelf welke toetsen je wilt afnemen in functie van je klasgroep.

Permanente evaluatie

 

Naast de toetsen aan het einde van het thema, voorzien we een aantal observatiefiches, evaluatieformulieren, communicatiemodellen en schrijfkaarten die je kan inzetten voor onderdelen die vallen onder permanente evaluatie (schrijven, spreken, lezen, luisteren…).