Wat zijn de onderdelen van het werkschrift voor de leerling in Reken Maar! DigiMax?

Voor Reken Maar! DigiMax werden aparte werkschriften op papier ontwikkeld per blok. De horizontale lay-out laat toe om het werkschriftje gemakkelijk naast de laptop of tablet te leggen.

Via de instructie bij de dia “Start” kun je een extra bordboek met het werkschrift openen. Lees meer.

De inhoudstafel

De inhoudstafel geeft een overzicht van alle lessen van het blok.

  • De instaples
  • De lessen onderverdeeld in de leergebieden getallenkennis, bewerkingen, meten & metend rekenen, meetkunde
  • Herhaling

 

De instaples

Bij de instaples zijn de oefeningen meestal volledig digitaal.
De leerlingen kunnen aantekeningen, voorbereidingen of tussenstappen noteren op het lege werkblaadje.

 

De lessen

1 Opdrachten vervat in een gekleurde kader: deze maakt de leerling op zijn toestel samen met de leraar die ze ook op het bord kan projecteren.

 

Het icoontje aan de zijkant betekent net hetzelfde als de gekleurde kader.

 

2 Opdrachten zonder gekleurde kader: deze maakt de leerling zelfstandig en enkel op het werkblaadje.

 

Het icoontje aan de zijkant betekent net hetzelfde.

 

3 Opdrachten tijdens de basistaak: er is ruimte voorzien om tussenstappen, aantekeningen en resultaten in te vullen.

 

Het icoontje aan de zijkant betekent net hetzelfde.

 

Herhaling

Op het eerste blad van het onderdeel “herhaling” kan de leerling aanduiden welke leerstof hij al kan:

 

Tip van het Bingelteam

Je zou het vakje "ik kan" na elke gemaakte basisles kunnen laten inkleuren door de leerling: rood-geel-groen. Zo heeft leraar en leerling op het einde van het blok meteen een goed zicht op wat best herhaald dient te worden.

Naast de leerstof is er ook ruimte voor zelfevaluatie voor domein-overschrijdende doelen als leren leren.

 

Ten slotte volgen de herhalingsoefeningen gegroepeerd per leerdomein. In het overzichtje staat telkens de verwijzing naar de les, de rekenwijzer en de herhalingsoefening vermeld.