Wat zit er in de rekendozen en hoe zet ik deze materialen in?

In de rekendozen van Reken Maar! vind je getalbeelden en rekenbeelden, tools die het proces van het leren en begrijpen van getallen ondersteunen. Hiermee leer je kinderen de waarde van getallen kennen en vergelijken. 

Getalbeelden

 

Deze vertegenwoordigen de waarde van een getal via kwadraatbeelden, waarbij de stippen per vier zijn gegroepeerd. Dit helpt leerlingen de waarde van getallen te begrijpen op een gestructureerde manier. 

Rekenbeelden

 

 Deze worden gebruikt voor het optellen en aftrekken. Dit zijn ‘uitgeknipte’ getalbeelden, die niet langer per vier gegroepeerd zijn. Met deze rekenbeelden kunnen leerlingen rekenverhalen ‘leggen’. 

Naarmate de leerlingen vorderen, worden de getal- of rekenbeelden geleidelijk aan vervangen door de abstracte voorstelling van de getallen. Het is de bedoeling dat de leerlingen tegen die tijd de waarde van de getallen hebben geïnternaliseerd. 

 

 

 

 

Ook het maken van een bewerking doorloopt dezelfde procedure. 

 

 

Met de rekendoos kun je de leerlingen actief laten oefenen met deze getal- en rekenbeelden, al dan niet in combinatie met concreet materiaal. Hier zijn enkele voorbeelden van hoe je dit kunt doen: 

 

  1. Laat bijvoorbeeld zes gommen op de bank leggen en vraag de leerlingen om het juiste getalbeeld erbij te leggen.
  2. Leg er een getalbeeld bij en vraag de leerlingen om te vergelijken en het juiste symboolkaartje ertussen te leggen (groter/kleiner dan, gelijk aan). 
  3. Vertel een rekenverhaal en laat de leerlingen dit leggen met de rekenbeelden, bijvoorbeeld “2 plus 3 is gelijk aan…”. 

 

Mocht het nodig zijn, kun je altijd een stap terug doen en concreet materiaal toevoegen of eraan denken om de concepten te verduidelijken.