Welk woordenboek wordt aanbevolen in combinatie met TALENT?

Het samenstellen van effectieve woordenboekoefeningen kan een uitdaging zijn. Dit komt voornamelijk door de enorme diversiteit aan woordenboeken die beschikbaar zijn en de noodzaak om leerlingen echte woorden te laten opzoeken die intrinsiek interessant en nuttig zijn. Het is belangrijk dat de oefening een dubbele meerwaarde biedt: zowel het leren opzoeken als het uitbreiden van de woordenschat. 

 

In de context van de TALENT-methode hebben we gekozen voor het ‘Prisma Basiswoordenboek Nederlands’ als de basis. Bij het kiezen van dit woordenboek hebben we gezocht naar een editie waarin de door ons geselecteerde woorden voorkomen en die voldoet aan verschillende criteria: 

  • Geen ongepast woordgebruik 
  • Heldere en begrijpelijke uitleg voor de leerling 
  • Opname van veelgebruikte zegswijzen en uitdrukkingen 
  • Compact formaat 
  • Democratische prijs 

 

Na het vergelijken van verschillende opties, bleek Prisma Basiswoordenboek Nederlands het best te voldoen aan deze eisen.