Welke aanpassingen kan ik doen voor mijn leerlingen wanneer TALENT te moeilijk is?

Wanneer de oefenmaterialen nog steeds onvoldoende aansluiten bij de mogelijkheden van een leerling, kan je vanaf het vijfde leerjaar aan de slag met de materialen voor curriculumdifferentiatie . Zo stem je het taalaanbod nog meer af op de mogelijkheden van de leerling. We baseren ons hiervoor op het verschil tussen de eindtermen en de leerplannen.

Decretale eindtermen

 

Dit zijn de minimumdoelen die de overheid noodzakelijk en bereikbaar acht voor onze leerlingen. Hiermee wordt bedoeld: een minimum aan kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes. Om het getuigschrift lager onderwijs te behalen, moet een leerling op het einde van het zesde leerjaar minstens de eindtermen bereiken.

 

 

Koepelgebonden leerplannen

 

De decretale eindtermen worden geconcretiseerd en uitgewerkt in verschillende leerplannen. De daarin opgenomen leerplandoelen en leerlijnen zijn bedoeld als de te zetten stappen om de eindtermen te behalen.

 

Een leerplandoel gaat vaak verder of wordt meer geconcretiseerd dan de eindterm. Sommige oefeningen kunnen dus weggelaten worden omdat het gekoppelde leerplandoel meer vraagt dan de eindterm.

Tips voor curriculumdifferentiatie

 

In de handleiding verwijzen we op het einde van de les telkens naar de differentiatiemogelijkheden volgens het viersporenbeleid.

 

Voor de lessen spelling en taaldenken vermelden we wanneer er aangepaste oefenmaterialen beschikbaar zijn. Deze materialen worden gewoonlijk ingeschakeld wanneer een leerling – eventueel tijdelijk of voor een bepaald onderdeel – onvoldoende geholpen is met de (remediërings)werkbladen en de tips uit de handleiding.

 

Bij deze lessen werd ook een volledig aangepaste lesgang uitgewerkt. In de samenhang van de aangepaste les hebben we telkens geduid wat de verschillen zijn met de basisles.

Wanneer blijkt dat, ondanks alle inspanningen, een leerling enkel de inhoud van de aangepaste les verwerkt, dan weet je dat (een) bepaalde eindterm(en) niet werd(en) behaald.

Melding

De beslissing om een leerling voor spelling en taaldenken (enkel) met de materialen voor curriculumdifferentiatie te laten werken, moet toch met enige voorzichtigheid genomen worden. Bepaalde eindtermgerelateerde leerplandoelen komen onvoldoende aan bod in deze materialen.

Waar vind ik de materialen voor curriculumdifferentiatie terug?

 

Je vindt de materialen en de aangepaste lesgang vanaf het vijfde leerjaar terug in de map curriculumdifferentiatie of bij de module “Differentiëren en oefenen” op Bingel.

 

Zijn er aangepaste toetsen beschikbaar?

 

Omdat we deze leerlingen niet willen belasten met extra toetsen, worden geen aparte toetsen voor spelling en taaldenken aangeboden die aansluiten op het oefenniveau van curriculumdifferentiatie. Je kan de leerling beoordelen:

 

  • Op basis van de zelfevaluatie na de les en met behulp van het portfolio
  • Voor spelling kan je de leerling beoordelen vanuit het partnerdictee
  • Voor taaldenken kan dit vanuit de les die de leerling volgt

Kan een leerling zijn getuigschrift behalen?

 

Een leermiddel bepaalt nooit de beslissing over het al dan niet uitreiken van een getuigschrift. Deze beslissing behoort enkel de klassenraad toe. Het blijft de verantwoordelijkheid van de klassenraad om af te wegen of een leerling de eindtermen voor de verschillende leergebieden in voldoende mate bereikt heeft.

 

Bovendien wordt deze beslissing pas op het einde van de lagere school genomen, en dit rekening houdend met de totale ontwikkeling van de leerling.