Welke aftrekstrategie wordt er gebruikt in IJsbrekers?

In IJsbrekers bieden we jou de mogelijkheid om te werken met twee aftrekstrategieën: de traditionele manier waarbij de aftrekker wordt gesplitst, en de methode waarbij de aftrekker heel blijft. Beide strategieën zijn didactisch gezien gelijkwaardig.  

 

Om tegemoet te komen aan verschillende voorkeuren, hebben we voor beide strategieën een heel aantal ondersteunende materialen ontwikkeld. Voor de traditionele manier zijn alle oefeningen opgenomen in de werkschriften. Dit deden we bewust, aangezien het voor kinderen die van school veranderen en ouders die hulp willen bieden, vaak makkelijker is om de traditionele manier te volgen. Voor diegenen die de voorkeur geven aan de methode waarbij de aftrekker heel blijft, zijn aangepaste materialen beschikbaar bij de Downloads op Bingel.  

 

Bovendien hebben we ook remediëring, toetsen, Bingeloefeningen en instructiefilmpjes ontwikkeld voor beide strategieën, zodat je ongeacht jouw keuze alle voordelen van het werken met een VAN IN-methode behoudt. 

 

 

Belangrijk om te noteren is dat de keuze van een bepaalde aftrekstrategie slechts één aspect is van de ijsbergdidactiek die in IJsbrekers wordt toegepast. Deze didactiek gaat voornamelijk over het mathematiseren, automatiseren en memoriseren van de wiskundeleerstof. Het proces omvat het rekenen met didactisch materiaal, het rekenen op papier en uiteindelijk het rekenen in je hoofd. Dit staat los van de keuze voor een bepaalde strategie of notatiewijze.