Welke keuzes moeten er op schoolniveau worden gemaakt bij het starten met Reken Maar!?

Voordat we van start gaan met de digitale opleiding, is het essentieel om op schoolniveau enkele belangrijke keuzes te maken, zodat jullie op dezelfde golflengte zitten bij het gebruik van jullie nieuwe leermiddel. Neem de tijd om samen met je collega’s deze punten te bespreken in de eerste weken van het nieuwe schooljaar. Dit zorgt voor een soepele start met Reken Maar! en een uniforme aanpak:

  • Spreek af welke referentiematen jullie zullen gebruiken bij meten en metend rekenen. Op Bingel zijn er downloadbare documenten beschikbaar die je kunt aanpassen aan jullie schoolafspraken.
  • Bespreek als team een aantal didactische keuzes, zodat deze consequent kunnen worden toegepast. Hoewel we al een aantal keuzes hebben gemaakt, zijn er nog enkele zaken waar jullie als team over moeten beslissen. Bijvoorbeeld: Gaan we gebruikmaken van het groeiboekje? Kiezen we voor de verdelings- of verhoudingsmethode? Schrijven we alle tussenstappen volledig uit bij de brugoefeningen? Geeft elke leerkracht de instaplessen met de focus op de persoonsgebonden doelen?
  • Hoe gaan we om met het meersporenbeleid? Welke aanpak hanteren we voor de allersterkste leerlingen? Kunnen we het verrijkingstraject gebruiken?
  • Hoe gaan we Bingel inzetten in combinatie met Reken Maar!? Is er de mogelijkheid om tijdens de lessen ook gebruik te maken van Bingel?
  • Wat is de rol van de zorgleerkracht, ondersteunend personeel of co-teacher binnen het vak wiskunde?

 

Door deze belangrijke vragen te bespreken en gezamenlijk te beantwoorden, leggen jullie een stevig fundament voor een succesvolle implementatie van Reken Maar! binnen jullie school. Op deze manier werken jullie samen om elke leerling maximale ondersteuning en kansen te bieden om hun wiskundige vaardigheden te ontwikkelen. Veel succes! 

Tip van het Reken Maar!-team

Vraag aan de Bingelbeheerder van jouw school om Bingel zo snel mogelijk in te richten. Dit is de leerkracht (of ICT-coördinator) die verantwoordelijk is voor het instellen van jullie Bingelomgeving. Zo ga je het snelst aan de slag in Bingel.