Welke ondersteuning is er beschikbaar voor leerlingen die moeite hebben met het 'plakken' van een woord?

Sommige kinderen kunnen een woord gokken of er helemaal niet in slagen een woord te vormen. Dit wijst op een gebrek aan fonologische vaardigheden, en in het bijzonder een onvoldoende ontwikkeling van het fonemisch bewustzijn, wat een essentiële stap is in de ontwikkeling van goede lees- en schrijfvaardigheden. 

Wat zijn fonologische vaardigheden en fonemisch bewustzijn? 

 

Fonemisch bewustzijn is het begrip dat gesproken woorden uit klanken bestaan. Dit bewustzijn is cruciaal voor het leesproces en maakt meestal het verschil tussen goede en minder goede lezers. Het gaat om een onderdeel van de bredere reeks fonologische vaardigheden, die essentieel zijn voor het leren lezen. 

Hoe kunnen we leerlingen helpen die moeite hebben met het ‘plakken’ van woorden? 

 

Er zijn verschillende activiteiten op het gebied van fonemisch bewustzijn die bewezen effectief zijn bij het verbeteren van de lees- en spellingsvaardigheden. Deze activiteiten kunnen worden uitgevoerd binnen de klas, thuis en bij de zorgleerkracht. Deze omvatten: 

 

  • Rijmoefeningen: Rijmen helpt kinderen te begrijpen dat woorden die er hetzelfde uitzien of klinken, vaak hetzelfde worden gespeld. 
  • Auditieve discriminatie: Activiteiten die gericht zijn op het onderscheiden van verschillende geluiden kunnen het bewustzijn van kinderen voor klanken en de manier waarop ze gecombineerd worden om woorden te vormen, verbeteren. 
  • Klanken samenvoegen tot woorden: Dit helpt kinderen om te begrijpen hoe individuele klanken samenkomen om woorden te vormen. 
  • Het isoleren van klanken in woorden: Deze activiteiten helpen kinderen bij het identificeren en begrijpen van de afzonderlijke klanken binnen een woord. 
  • Gesproken woorden in klanken verdelen: Dit helpt kinderen bij het identificeren van de afzonderlijke klanken binnen een woord en hoe ze samenkomen om het woord te vormen. 
  • Klanken in woorden onderscheiden: Hierdoor krijgen kinderen een beter begrip van hoe veranderingen in klanken woorden kunnen veranderen. 

 

Het consequent toepassen van deze technieken kan de lees- en schrijfvaardigheden van kinderen aanzienlijk verbeteren en hun vermogen om woorden correct te ‘plakken’ versterken.