Wereldoriëntatie

Op verkenning

Op verkenning brengt échte wereldoriëntatie (*leergebieden mens & maatschappij, wetenschappen & techniek) naar jouw klas. De gevarieerde thema’s nemen je leerlingen mee op een verkenningstocht die de thema-onderwerpen vanuit alle invalshoeken laat ontdekken. Geen domein blijft onaangeroerd, geen leerling onberoerd.

Tekstduikers

Nieuw in het begrijpend leesaanbod is Tekstduikers: begrijpend lezen van informatieve teksten volgens de principes van Close Reading. De rijke teksten van Tekstduikers met een variatie aan tekstsoorten zijn gekoppeld aan thema’s uit wereldoriëntatie. Zo kunnen de leerlingen gebruikmaken van woordenschat en voorkennis die ze hebben opgedaan tijdens de lessen wereldoriëntatie.

Omgekeerd zorgen het herhaald en verdiepend lezen van dezelfde tekst en het praten over de tekst voor een verbreding van de achtergrondkennis en een verfijning van de waardering en beleving van de tekst. Dat noemen wij win-win!