Nieuwe SpreekRecht

Nieuwe Spreekrecht is een populaire cursus Nederlands voor anderstaligen (NT2) voor de basiseducatie. In twee delen beslaat deze leergang het ‘Breakthrough’ (Nt2-niveau 1.1) en het ‘Waystage’ (Nt2-niveau 1.2) uit het Europese Referentiekader (ERK).

Conform de verwachtingen van lesgever en cursist

De methode is specifiek bedoeld voor lager opgeleide anderstaligen. Cursisten kunnen via de luisterteksten een soapserie volgen over de lotgevallen van een aantal mensen in een flatgebouw in Oostende.

 

De leerwerkschriften 1.1 en 1.2 behouden de vertrouwde sterktes van Nieuwe SpreekRecht 1 en 2, maar het lesmateriaal komt nóg beter tegemoet aan de verwachtingen van lesgever en cursist, met aandacht voor tussenstappen in het leerproces, een hoger gebruikscomfort en een efficiënt evaluatiesysteem. De reeks beantwoordt ook aan de nieuwe opleidingsprofielen voor de basiseducatie.

Taalgericht en communicatief

Afgestemd op de basiseducatie

Contacteer je accountmanager voor meer informatie

De troeven

Grondig vernieuwde en geactualiseerde leerwerkschriften

Taakgerichte en communicatieve didactiek

Hoge authenticiteit

Doordachte en cyclische opbouw

Buitenschoolse activiteiten

Meer aandacht voor tussenstappen in het leerproces

Een hoger gebruikscomfort

Een efficiënt evaluatiesysteem

Ga naar de webshop

Een vraag over ons aanbod?

Stel jouw vraag of maak een afspraak met je accountmanager. We helpen je graag verder!