Bingel bij TALENT

Bingel is het ideale hulpmiddel voor in de klas en thuis. Met Bingel haal je als leerkracht en leerling het meeste uit TALENT.

Bingel voor de leerling

Bingel voor de leerkracht

Wat biedt Bingel voor de leerling?

 • Oefenen op het oefeneiland. Elke leerling oefent automatisch op zijn eigen niveau: er zijn 3 oefenniveaus, Bingel past automatisch het niveau aan in functie van eerdere oefenresultaten.
 • Een beloningssysteem: door te oefenen verdienen leerlingen pingping.
 • Automatische ingebouwde hulp: feedback, tips, instructiefilmpjes én een tweede kans bij een fout antwoord. 
 • Een digitale boekenkast met boekjes uit de Talentbib, geschreven op verschillende leesniveaus.
 • Leesondersteuning via de insluitende lezer van Microsoft via de Raket app bij alle teksten uit het Leesboek en Taalschrift.

Bingel Boekenkast: digitaal lezen op niveau

In de Bingel Boekenkast zitten de boekjes van de Talentbib. De jeugdauteurs die speciaal voor TALENT fictieverhalen schreven, deden dat op verschillende leesniveaus. De boekjes op het basisniveau zitten in de papieren Talentbib, de verhalen op de verschillende leesniveaus zijn te lezen via de digitale boekenkast in Bingel. Als je als leerkracht het leesniveau van je leerlingen ingeeft, krijgen je leerlingen automatisch de versie van het verhaal op het voor hen meest geschikte leesniveau.

Bij elk verhaal krijgt de leerling oefeningen op woordenschat en technisch lezen vóór het oefenen, leesondersteuning tijdens het lezen en oefeningen op tekstbegrip en verhaalvolgorde na het lezen.

Leesondersteuning via de insluitende lezer

Vanaf het schooljaar 2023-2024 kunnen de functionaliteiten van de insluitende lezer worden gebruikt via de Bingel Raket-app. Dit betekent dat leerlingen met een andere thuistaal of specifieke leesproblemen nog beter kunnen worden ondersteund bij het lezen van teksten uit de leesboeken en taalschriften van TALENT.

Via de Bingel Raket-app kunnen leerlingen een foto maken van een tekst uit TALENT en deze scannen. Na het scannen van een tekst krijgen leerlingen toegang tot verschillende functionaliteiten, waaronder:

 • Vertalen van teksten naar een taal naar keuze
 • Voorlezen van teksten in een taal naar keuze
 • Toegang tot een beeldwoordenboek
 • Aanpassen van lettertype, -grootte, tekst- en achtergrondkleur
 • Opsplitsen van woorden in lettergrepen
 • Aanduiden van woordsoorten
 • Instellen van de leesfocus (1, 3 of 5 regels

Leerlingen kunnen zelfstandig gebruik maken van de leesondersteuning, zonder dat je hen daarbij hoeft te helpen. Dit bespaart jou heel wat tijd, terwijl jouw leerlingen hun leesvaardigheid en tekstbegrip verbeteren.

Handleiding en kopieerbladen

 • Opgeknipt per hoofdstuk, zodat je ze eenvoudig kan downloaden en/of afdrukken.
 • Handige startkatern met alle informatie die je nodig hebt om succesvol te starten met de methode.
 • Vanaf september 2023 ook een verrijkt bordboek van de handleiding: een uitgebreide digitale versie van de handleiding die je lesvoorbereidingen vergemakkelijkt doordat alle materialen netjes gekoppeld zijn bij de lesgang.

Bordboek en bordlessen

 • Je bordboeken openen steeds in een nieuw tabblad. Je kan ze ’s morgens openzetten, zo kan je ze de hele dag gebruiken en hoef je hier niet elke keer opnieuw voor in te loggen.
 • Opgedeeld per werkschrift of map, zodat je elke les opnieuw eenvoudig naar de juiste les of bladzijde navigeert.
 • Wanneer je het bordboek opnieuw opent, ga je automatisch naar de laatste pagina die je voorheen bezocht.
 • De wandplaten zijn verzameld in een apart bordboek. Handig wanneer je eens een kijkje wil nemen of wanneer je extra wil stilstaan bij een bepaalde regel op de wandplaat.
 • Handige flitstool om flitskaarten te maken.
 • Inclusief bordlessen: een opeenvolging van schermen met filmpjes, afbeeldingen, opdrachten, … om je lesgang interactief te ondersteunen. De bordlessen zijn aanpasbaar en je kan eigen materialen toevoegen. Zo heb je met de bordles heel wat mogelijkheden om de hele groep actief bij de les te betrekken.

Module 'Differentiëren en oefenen' en 'Toetsen, remediëren en verrijken'

TALENT besteedt veel aandacht aan zorg en differentiatie, omdat het essentieel is om àlle leerlingen te motiveren en succes te laten ervaren. TALENT zet daarbij bewust in op herhalen, remediëren en verrijken vóór de toets. Kies jij er met je schoolteam voor om te remediëren en verrijken ná de toets, dan kan dat ook.

In de module ‘Differentiëren en oefenen’ vind je materiaal voor tijdens de les of als voorbereiding op de toets. Je kunt op maat van je leerlingen oefeningen klaarzetten en/of oefenbundels afdrukken.

In de module ‘Toetsen, remediëren en verrijken’ vind je alle toetsen en bijhorende remediëring en verrijking. Je kunt er

 • toetsen downloaden (word – nog aan te passen – en pdf);
 • resultaten van de toetsen invullen;
 • op basis van de toetsresultaten per leerling automatisch een remediërings- of verrijkingsvoorstel creëren. Je kan dit voorstel zelf nog aanpassen en ervoor kiezen om de oefeningen digitaal en/of op papier aan te bieden.

Downloads

Bij de downloads vind je alle belangrijke overzichten, doelenlijsten, presentaties en bijkomende extra materialen voor taal en spelling.

 

 

 

Ontdek de mogelijkheden van Bingel