de boeck atlas

De ‘de boeck atlas’, in samenwerking met de Universiteit Gent, beantwoordt aan de hoogste standaarden en is ongeëvenaard wat betreft correctheid van weergaven.

Aardrijkskunde

A-stroom, Doorstroomfinaliteit, Dubbele finaliteit

Een atlas die kwaliteit en knowhow koppelt aan betaalbaarheid en gebruiksgemak

Bij de samenstelling van onze atlassen gaan we uit van de behoeften van het onderwijs in Vlaanderen. Dat betekent dat de eindtermen en leerplannen de leidraad zijn bij de samenstelling van de atlas. Bovendien wordt de grootste aandacht besteed aan de koppeling van kaarten die inhoudelijk bij elkaar horen. Dankzij het uitgebreide aanbod aan kaarten kun je heel flexibel te werk gaan. Als leerkracht kun je vrij kiezen waar je een bepaald thema wilt behandelen, waardoor je atlas een echt werkinstrument wordt, in alle graden van het secundair onderwijs.

 

 

De ‘de boeck atlas’ kaapte op de ‘International Cartographic Conference 2023’ de tweede prijs weg in de categorie atlassen.

 

Op maat van de Vlaamse leerlingen en het Vlaamse onderwijs

Focus op kwaliteit en correctheid van de kaarten

Oog voor gebruiksgemak

In samenwerking met de Universiteit Gent

Ontvang 20 gratis klasexemplaren

Aan de slag met de vernieuwde de boeck atlas, op maat van het Vlaamse onderwijs

 

Op basis van de nieuwe eindtermen hebben we de ‘de boeck atlas’ in 2021 volledig herbekeken en vernieuwd. Heel wat kaarten werden geactualiseerd met de laatste gegevens. Daarnaast breidden we de atlas uit met kaarten op verschillende ruimtelijke schaalniveaus. Zo kun je onderwerpen zowel op lokaal, regionaal als mondiaal niveau behandelen. Kaarten die niet meer relevant zijn, werden uit de atlas geschrapt.

 

Het gebruiksgemak van de atlas is altijd onze eerste prioriteit. We hebben de kaarten zo ingericht dat de leerlingen zelfstandig de juiste kaart kunnen kiezen. We gaven de kaarten een weloverwogen plaats in de atlas, waardoor je leerlingen gemakkelijker horizontale en verticale relaties kunnen leggen. Een nieuwe editie vraagt om een nieuwe, frisse lay-out en ook daar hebben we werk van gemaakt.

 

De ‘de boeck atlas’ wordt gemaakt in samenwerking met de Universiteit Gent. De kaarten sluiten aan op de noden van Vlaamse leerlingen en je mag er zeker van zijn dat ze aan de hoogste standaarden beantwoorden. Wat correctheid van weergaven betreft, is de ‘de boeck atlas’ ongeëvenaard.

 

We focussen op kaarten die relevant zijn voor alle jaren en graden van de A-stroom, de doorstroom- en de dubbele finaliteit. Dankzij het uitgebreide aanbod aan kaarten kun je heel flexibel te werk gaan. Als leerkracht kun je vrij kiezen waar je een bepaald thema wilt behandelen, waardoor je atlas een echt werkinstrument wordt, in alle graden van het secundair onderwijs.

Uitbreiding stadsgeografie België

In de nieuwe editie van de atlas breiden we niet alleen uit in de thema’s rond stadsgeografie. Verschillende bevolkingskenmerken (bevolkingsdichtheid, aandeel migranten, migrantengroepen, inkomen) komen aan bod in nieuwe stadsgeografiekaarten van Brussel, Antwerpen, Gent, Luik en Charlerloi. Andere stadskaarten, zoals die van Londen en Parijs, werden volledig opnieuw gemaakt.

Ruimtegebruik

Het thema rond ruimtegebruik is volledig vernieuwd op een detailschaal van 1 : 300 000 voor heel België. Door de aanpassing van deze schaal kun je nu met je klas ook de eigen leefomgeving bestuderen. Alle kaarten zijn geüpdatet met de meest recente gegevens en bieden je nog meer informatie over landmarks, economie, toerisme … Zeker in combinatie met andere kaarten kan je hier verschillende eindtermen mee aanpakken op dit schaalniveau.

Global warming

In deze nieuwe editie besteden we veel meer aandacht aan de oorzaken en gevolgen van global warming in België en verschillende regio’s in de wereld. Zo vind je nu ook kaarten over bosbranden in de VS, overstromingen, aardverschuivingen, kustrisico’s, droogte en gletsjers in Europa. Op mondiaal niveau vind je kaarten over de uitstoot van broeikasgassen, de prospectie van temperatuur- en neerslagwijziging, de stijging van de zeespiegel …

Aardkorst en opvallende weerfenomenen

Ook veranderingen in de aardkorst komen in deze editie uitgebreider aan bod. Zo zijn er nu ook kaarten over aardbevingen, vulkanen en gebergtevorming in het Middellandse zeegebied, Zuid-Oost Azië en aan de Westkust van de VS. Daarnaast hebben we oog voor opvallende weerfenomenen zoals droogte, orkanen en tornado’s, zowel op regionaal als mondiaal niveau.

Politieke, demografische en sociaal-economische kaarten

We breiden het aanbod politieke, demografische en sociaal-economische kaarten uit met thema’s op regionaal niveau en mondiaal niveau. Er zijn nieuwe kaarten over conflictgebieden in de wereld, die betwiste gebieden en migratiestromen in beeld brengen. We besteden ook uitgebreid aandacht aan de Europese organisaties, o.a. met een nieuw organigram van de EU en kaarten over de Europese instellingen en landen doorheen de decennia.

Doorblader de atlas

Ga naar de webshop
de boeck atlas, hard cover

de boeck atlas - hardcover

Inclusief e-book, ontdekplaten & online lesmateriaal via diddit

de boeck atlas, soft cover

de boeck atlas - softcover

Inclusief e-book, ontdekplaten & online lesmateriaal via diddit

de boeck atlas, en het onlineleerplatform diddit

Comfort Pack - Leerkracht

Bordboek, uitgebreide handleiding, didactische ontdekplaten met lagen, extra online lesmateriaal...

Hybride leren

Voordelig aan de slag, ook digitaal

 

Je leerlingen gaan al aan de slag met de nieuwe ‘de boeck atlas’ voor € 28 (hardcover of softcover). Het uitgebreide digitale aanbod is inbegrepen in de prijs. Zo hebben je leerlingen heel hun schoolcarrière hun eigen e-book ter beschikking, net als ontdekplaten en extra digitaal lesmateriaal. Het e-book kunnen ze volledig personaliseren door zelf materiaal, links … toe te voegen. De leerlingen kunnen ook op aparte notitiepagina’s hun eigen aantekeningen toevoegen. Via QR-codes in de atlas ontsluiten we op een toegankelijke manier extra lesmateriaal en websites.

 

Als leerkracht heb je via het Comfort Pack toegang tot het digitale luik bij de ‘de boeck atlas’. Via het bordboek kun je de atlas volledig digitaal inzetten. Je kan het bordboek eenvoudig zelf personaliseren met eigen materiaal, hyperlinks en aantekeningen. Dit allemaal kun je ook eenvoudig delen met het e-book van jouw leerlingen. Daarnaast biedt diddit een uitgebreide handleiding bij de atlas, extra lesmateriaal en online ontdekplaten. De ontdekplaten laten toe om kaarten laag per laag te vormen en zo op een overzichtelijke manier een kaart op te bouwen met je leerlingen.

 

Wil je volledig digitaal aan de slag met de ‘de boeck atlas’? Dan kan!

Lees meer over diddit

Ontdek onze andere methodes

TeleScoop

Secundair onderwijs

Aardrijkskunde

A-stroom, Doorstroomfinaliteit, Dubbele finaliteit

Hybride methode

Meer info

Neem contact op met jouw educatief adviseur.

Onze educatief adviseurs helpen je graag verder!