TeleScoop A-stroom

We trekken volop de kaart van verwondering door te vertrekken vanuit de grote vragen of probleemstellingen, recht vanuit de leefwererld van de jongeren.

Aardrijkskunde

A-stroom

Recht uit de leefwererld van de jongeren

Met TeleScoop in de A-stroom bewandelen we een andere weg. We trekken volop de kaart van verwondering door te vertrekken vanuit de grote vragen of probleemstellingen, recht vanuit de leefwererld van de jongeren. We methode leert hen op een specifieke manier naar de wereld te kijken en er verantwoord mee om te gaan.

 

Met een unieke insteek wil TeleScoop bovendien een multidisciplinaire aanpak van lessen faciliteren in de eerste graad. Door veel aandacht te besteden aan de relaties tussen aardrijkskunde, natuurwetenschappen en techniek, draagt TeleScoop bij aan een vakoverstijgend wereldbeeld van de leerling van vandaag.

Verwondering als vertrekpunt

Maakt differentiatie haalbaar binnen de diverse eerste graad

Vrijheid en flexibiliteit biedt voor de leerkracht

Objectieve, efficiënte en haalbare evaluatie

Maakt een multidisciplinaire aanpak mogelijk

Bekijk het aanbod

Aan de slag met TeleScoop

 

Een leerwerkboek van TeleScoop voor de A-stroom bestaat uit verschillende thema’s. Elk thema volgt dezelfde structuur en bundelt verschillende hoofdstukken, zodat het verband tussen deze hoofdstukken voor de leerlingen ook gemakkelijk duidelijk wordt.

 

In de thema’s van TeleScoop volgen de leerlingen steeds hetzelfde overzichtelijke traject om zich via onderzoekend leren de kennis en vaardigheden stap voor stap eigen te maken. We verhogen het leerrendement in TeleScoop door spiraalsgewijs leren toe te passen. Bepaalde leerstof komt meermaals aan de orde en wordt telkens wat meer verdiept. Dit heeft als voordeel dat de leerlingen leerstof verschillende keren krijgen aangeboden, in een relevante context. We bevorderen hierbij hun leerproces en zorgen dat ze de leerstof echt onder de knie krijgen.

Themapagina

Het grote titelblad met inspirerende foto’s licht een tipje van de sluier op en maakt leerlingen benieuwd naar meer.

WOW-pagina

De WOW-pagina toont de relevantie van dit thema aan. Ze verwondert en activeert de leerling met opmerkelijke artikels of unieke filmpjes van o.m. Henk Rijckaert. De leerling denkt hier zelf na over wat hij van dit thema wil leren.

Hoofdstukken

Het kerndeel van elk thema bestaat uit hoofdstukken waarin de leerlingen zich de leerstof en vaardigheden via verschillende onderzoeksvragen eigen maken. Ze gaan zelf ontdekken, op onderzoek, experimenteren… aan de hand van bronnen, die ook ruimte laten voor differentiatie.

Synthese

De synthese komt voor in verschillende vormen: woordelijk, als mindmap of in een schema. Zo ontdekken je leerlingen welke vorm hen het best past en leren ze leren op hun maat. De figuur van de landschapsvormende lagen speelt daarbij telkens een belangrijke rol.

Checklist

De checklist is een lijst met leerlingvriendelijk geformuleerde lesdoelen. De leerling geeft voor zichzelf aan of hij bepaalde zaken al dan niet beheerst. Indien hij of zij vindt dat er nog marge is voor verbetering, wordt de bladzijde vermeld om bepaalde leerstof te herbekijken.

Test jezelf

Test jezelf biedt een leerling de kans om de opgedane kennis en vaardigheden in te oefenen door gerichte herhalingsoefeningen te maken. In de kenniskaders doorheen het thema wordt al verwezen naar specifieke oefeningen uit de Test jezelf. Bovendien vindt de leerling op diddit nog meer adaptieve oefenreekse

Woordenlijst

De woordenlijst staat achteraan in het boek en is alfabetisch gerangschikt. Hij bevat zowel vakspecifieke woorden als moeilijke woorden. Naast de term en de definitie is er ook ruimte om het woord in eigen woorden te omschrijven en zelf woorden toe te voegen.

Vademecum

In het online vademecum helpt leerlingen om vaardigheden beter onder de knie te krijgen a.h.v. algemene en vakspecifieke ‘minidossiertjes’. Wat is een goede onderzoeksvraag? Hoe lees je een klimatogram? Hoe analyseer je een landschap?

Doorblader het aanbod van TeleScoop voor de A-stroom

naar de webshop
Leerwerkboek TeleScoop 1

TeleScoop 1

Leerwerkboek

Leerwerkboek TeleScoop 2

TeleScoop 2

Leerwerkboek

Maximale ondersteuning voor jou en je leerlingen

 

TeleScoop biedt maximale ondersteuning aan jou en je leerlingen. Dankzij de vele extra’s bieden we je als leerkracht heel wat flexibiliteit om je eigen accnten te leggen in het vak aardrijkskunde. Aan de hand van extra informatie in het leerwerkboek, ontdekplaten, verschillende sporen… begeleiden we je in het naar de hand zetten van de methode.

Extra's

Lagen

Sporen

Ontdekplaten

Concentrisch

Extra informatie in het leerwerkboek

Doorheen de hoofdstukken vind je hier en daar extra informatie. Je kan zelf kiezen hoe je dit in je lessen integreert. Laat je enkele (sterkere) leerlingen hiermee aan de slag gaan of kies je voor een klassikaal extraatje… Aan jou de keuze! We splitsen ze op in:

  • Tips: handig bij de uitvoering van opdrachten.
  • Weetjes: leuke of interessante extra’s, geen leerstof.
  • Mag het iets meer zijn: de sterkere leerlingen of klassen kunnen aan de slag met extra opdrachten.

Landschapsvormende lagen

Op het einde van elk thema leert de leerling verbanden in het landschap leggen aan de hand van een terugkerende kaart van de landschapsvormende lagen.

Elk thema vormt een zogenaamde laag en kan op een kaart worden voorgesteld. De menselijke thema’s worden op de figuur weergegeven op de bovenste laag: die van het landgebruik. De meeste natuurlijke thema’s krijgen elk een afzonderlijke laag. Al die lagen samen vormen het landschap. Aan de hand van deze kaart helpen we de leerlingen horizontale en verticale relaties te ontdekken.

Verschillende sporen

Om nog beter te kunnen differentiëren in je klas en in te spelen op hun noden en interesses, bieden we bij TeleScoop verschillende sporen aan. Een icoon bij een opdracht geeft aan wanneer je kan differentiëren. Binnen eenzelfde inhoud of opdracht reiken we twee (of meer) sporen aan. Een leerling moet minstens één van de aangeboden sporen volgen om het basisdoel te bereiken.

Ontdekplaten op diddit

Ontdekplaten zijn digitale prenten waarin extra beeldmateriaal verwerkt is. Ze vormen een krachtige leeromgeving met visuele ondersteuning, die leerlingen motiveert en hen onderzoekend laat leren. Ontdekplaten kunnen worden ingezet om leerlingen op een andere manier door (delen van) de basisleerstof te navigeren, of om verdiepingsleerstof op een alternatieve manier aan te bieden, waardoor differentiatie mogelijk wordt.

Concentrisch leren

We verhogen het leerrendement in TeleScoop door concentrisch leren toe te passen. Bepaalde leerstof komt meermaals aan de orde en wordt telkens wat meer verdiept.  Dit heeft als voordeel dat de leerlingen leerstof verschillende keren krijgen aangeboden, in een relevante context. We bevorderen hierbij hun leerproces en zorgen dat ze de leerstof echt onder de knie krijgen. het spiraalsgewijs leren wordt ook door de jaren heen voorzien, zodat ook in jaar 2 verwezen wordt naar inhouden van bijvoorbeeld jaar 1. In de handleiding lichten we toe hoe je met die spiraalaanpak aan de slag kunt gaan in je lessen.

 

Afbeelding: De vergeetcurve van Hermann Ebbinghaus (uit: Wijze lessen van Tim Surma)

Hybride leren

TeleScoop in de eerste graad is een methode die jou toelaat om digitaal en hybride leren te implementeren in je klassen. We zetten de stap naar een geïntegreerde methode waarbij papier en digitaal naast elkaar staan.

 

Je kunt nog steeds aan de slag op papier met de leerwerkboeken. Daarnaast hebben we weloverwogen keuzes gemaakt om bepaalde onderdelen digitaal aan te bieden. Zo heb jij als leerkracht de keuze hoe digitaal je aan de slag wil en met welke onderdelen van de les je digitaal wil werken. Je kunt de leerwerkboeken van TeleScoop vinden op het digitaal leerplatform diddit.

Lees meer over diddit

Multidisciplinair werken

De nieuwe Scoop-reeks is er voor meerdere vakken in de A-stroom: techniek, natuurwetenschappen en aardrijkskunde. Je kiest er zelf voor of je in je school met een of meerdere Scoop-methodes aan de slag gaat. Elke methode is onafhankelijk van de andere te gebruiken. Kies je voor meerdere Scoop-uitgaven, dan werken je leerlingen over de vakken heen wel in een herkenbare, heldere structuur, en met een afgestemd concept.

 

Bovendien maakt Scoop een multidisciplinaire aanpak mogelijk. Daarvoor scheppen we een kader om één keer (leerjaar 2) of twee keer (leerjaar 1) per jaar over de vakken heen samen te werken. We bieden hiervoor guidelines voor de leerkracht die je helpen om een multidisciplinaire aanpak met je collega’s uit te werken.

Lees meer over multidisciplinair werken

Scoop en STEM

In de leerplannen techniek, aardrijkskunde en natuurwetenschappen bevinden zich STEM-doelen. In de handleiding van de reeksen MacroScoop, TeleScoop en TechnoScoop verwijzen we ook waar je telkens aan deze doelen kan werken.

 

Daarnaast werd het meteen duidelijk dat er iets uitgewerkt moest worden dat overkoepelend is voor de 3 methodes MacroScoop, TeleScoop en TechnoScoop. In deze multidisciplinaire projecten komen de kennis uit de verschillende vakken aan bod, in combinatie met STEM-vaardigheden.

TeleScoop is een duidelijke methode zowel voor de leerling als voor de leerkracht. Bovendien kunnen leerlingen met de methode goed zelfstandig werken.

Leerkracht aardrijkskunde

HIVSET Turnhout

KLaslokaal secundair onderwijs

Ontdek ook

Neem contact op met jouw educatief adviseur.

Onze educatief adviseurs helpen je graag verder!