Frame

Met onze methode Frame laten we de leerling vanuit verschillende invalshoeken naar economie en financiën kijken. We garanderen een stevige economische vorming.

 

De leerplandoelen voor economische en financiële competenties verhuizen naar de derde graad. Om hierop een antwoord te bieden herwerken het economisch luik van onze bestaande methode Frame. In een eerste fase voegen we in 2024 twee extra thema’s toe als antwoord op de nieuwe toegevoegde leerdoelen.

Financiële en economische geletterdheid

Doorstroomfinaliteit, Dubbele finaliteit

Bekijk nieuwe inhoudsopgave

Financiële en economische competenties voor de doorstroom- en dubbele finaliteit

De leerdoelen voor financiële en economische competenties verhuizen naar de derde graad. Met een herwerking van het economische luik van onze methode Frame hebben we een didactief uitgewerkt die optimaal past bij de doelen die gerealiseerd moeten worden.

Actueel materiaal uit de leefwereld van jongeren

De opbouwende structuur biedt houvast over de verschillende thema’s heen, met ruimte voor persoonlijke reflectie maar ook duidelijke verwachtingen en een overzicht van de te kennen leerstof

Brede ondersteuning voor leerkrachten, zowel in de handleiding als online via diddit

Doorblader het aanbod

Aan de slag met Frame

Overzicht troef

Elk hoofdstuk begint met een duidelijke overzichtspagina waarin je te weten komt waarover het zal gaan. Het kader met alle lesdoelen en begrippenlijst scheppen duidelijke verwachtingen over wat je als leerling moet kennen en kunnen. Bovendien kunnen ze een leidraad vormen bij de voorbereiding op een evaluatiemoment.

Duidelijke doelen

Heldere structuur

Elk hoofdstuk is op dezelfde manier opgebouwd. In de Intro peilen we naar je voorkennis en bouwen we op naar een Breinbreker: een boeiende vraag om je nieuwsgierigheid te prikkelen. Maar het antwoord op die vraag vind je niet zomaar; daar moet je een Parcours met verschillende Stappen voor afleggen. Met behulp van verschillende bronnen, opdrachten en kenniskaders verwerf je stap voor stap het inzicht, de kennis en de (onderzoeks)vaardigheden die nodig zijn om een gefundeerd antwoord te formuleren in het deel Eureka!

Herkenbare opbouw

Handige synthesetekst

Alle kennis en inzichten worden voor jou gebundeld in een synthese. De nummers naast de verschillende paragrafen verwijzen naar de kenniskaders waarin de leerinhouden werden aangebracht. Zo kun je tijdens het studeren gemakkelijk extra informatie opzoeken in de kaders die je tegenkwam in de loop van het hoofdstuk. Voor extra toelichting scan je de QR-code om een heldere kennisclip te bekijken. Het Bordschema tot slot geeft een overzicht van de belangrijkste termen en verbanden die in het hoofdstuk aan bod kwamen.

Hulp bij het studeren

Op stap met Frame

 

Frame schept een denkkader of frame om kennis te verwerken, analyseren, toepassen, … over economie. Leerlingen krijgen inzicht in economische onderwerpen die een grote impact hebben op hun leven. In alle lessen maken we hen voortdurend attent op het belang van deze kennis in het leven nu en later. 

Economische Vorming

De leerplandoelen voor economische en financiële competenties verhuizen naar de derde graad. Om hierop een antwoord te bieden herwerken het economisch luik van onze bestaande methode Frame. In een eerste fase voegen we in 2024 twee extra thema’s toe als antwoord op de nieuwe toegevoegde leerdoelen. In een tweede fase herbekijken we bestaand materiaal en stemmen we dit af op de noden van de derde graad. 

 

Na deze lessen krijg je inzicht in economische onderwerpen die een grote impact hebben op jouw leven. Je leert hoe de prijs van een product tot stand komt, wat kopen en verkopen betekent en hoe je voor het beheren van je budget verstandige keuzes maakt. Je komt meer te weten over het belang van een goede verzekering die je bijstaat wanneer je bij een ongeval of schadegeval betrokken raakt. Je maakt ook kennis met het belang van een goede arbeidsovereenkomst waarbij zowel jouw belangen als die van jouw werkgever zijn beschermd. Ten slotte verwerf je kennis over een aantal fundamentele economische principes in verband met ondernemingen, de werking van de markten en de sociale zekerheid.

 

In al deze lessen zullen we je voortdurend attent maken op het belang van deze kennis voor je leven nu en later.

 

 

Ontdek het aanbod

Doorblader het aanbod van Frame

Naar de webshop
Frame vernieuwd D & D/A

Frame Financieel-economische vorming

Graadleerwerkboek

SO_Meav_Frame_cover_Ec_Vo

Frame Economische Vorming (D)

Leerwerkboek

SO_Meav_Frame_cover_Ec_Vo_DA

Frame Economische Vorming (D/A)

Leerwerkboek

Hybride leren

Frame is een methode die het toelaat om digitaal en hybride leren te implementeren in je klassen. We zetten de stap naar een geïntegreerde methode waarbij papier en digitaal naast elkaar staan.

 

Je kunt nog steeds aan de slag op papier met de leerwerkboeken. Daarnaast hebben we weloverwogen keuzes gemaakt om bepaalde onderdelen (ook of exclusief) op het digitaal leerplatform diddit aan te bieden. Zo heb jij als leerkracht de keuze hoe digitaal je aan de slag wil en met welke onderdelen van de les je digitaal wil werken.

Lees meer over diddit

Een overzichtelijke methode, die inspeelt op de leefwereld van jongeren.

Leerkracht MEAV, Sint-Jorisschool (Menen)

Voor elk van de domeinen hebben we een didactiek uitgewerkt die optimaal past bij de doelen die moeten gerealiseerd worden.

Uitgever Frame, Uitgeverij VAN IN

Ontdek onze andere methodes

Lift

Secundair onderwijs

Economie

A-stroom, Arbeidsmarktfinaliteit, B-stroom, Doorstroomfinaliteit, Dubbele finaliteit

Hybride methode

Meer info

Neem contact op met jouw educatief adviseur.

Onze educatief adviseurs helpen je graag verder!