GENIE Fysica graad 2

In graad 2 kun je aan de slag met een aanbod op maat van de verschillende netten met GENIE Fysica en GENIE Fysica GO!.

Fysica

Doorstroomfinaliteit

Evenwicht tussen kennis en onderzoek

In graad 2 kun je aan de slag met GENIE Fysica en GENIE Fysica GO!. We zetten volop in op het evenwicht tussen wetenschappelijke kennis en actief, onderzoekend leren: vanuit de voorkennis en het dagelijks leven verwerven leerlingen feitelijke kennis over fysica.

 

Nieuwe minimumdoelen graad 2

In 2024 herwerken we jaar 3, op maat van de nieuwe minimumdoelen. Daarnaast passen we de leerschriften aan op basis van jullie feedback, zodat we de thema’s verder optimaliseren. Het gekende concept en didactiek blijven uiteraard ongewijzigd. In 2025 herwerken we jaar 4.

Geïntegreerde didactiek wetenschappen en STEM

Visuele insteek met uitgebreid aanbod lesmateriaal

Aandacht voor online leren, differentiëren en leren leren

Evenwicht tussen wetenschappelijke kennis en boeiende onderzoeken

Gemeenschappelijke bouwstenen voor biologie, fysica en chemie

Bekijk het aanbod voor graad 2

Aan de slag met GENIE Fysica

In jaar 3 kunnen de leerlingen aan de slag met een leerschrift, een uitgave waar we theorie bundelen en gestructureerd afwisselen met onderzoeken en opdrachten. Zo blijft GENIE een actieve en onderzoekende methode, maar ondersteunen we tegelijkertijd de leerlingen met theorie om een stevige basis wetenschappelijke kennis te verwerven. Vervolgens leren we de leerlingen ook notities nemen.

 

In jaar 4 bieden we de optie aan om te werken met het leerschrift of je kan kiezen voor een leerboek(1- en 2 uur). In het leerboek zal je een uitgebreid aanbod vinden aan oefeningen. Op diddit vind je vervolgens niet alleen extra afdrukbare oefenbladen maar ook adaptieve online oefenreeksen.

 

Vernieuwd in 2024:

 • GENIE Fysica 3.1 (leerschrift)
 • GENIE Fysica 3.2 (leerschrift)
 • GENIE Fysica  3.3 (leerschrift) wordt niet vernieuwd
 • GENIE Fysica GO! 3.1 (leerschrift)
 • GENIE Fysica GO! 3.2 (leerschrift)

Instapmoment & verwondering

In het leerschrift laten we de leerlingen aan de hand van een uitdaging, opdracht of onderzoek de leerlingen een eerste keer stilstaan bij het thema en zichzelf enkele vragen stellen. In het leerboek creëren we deze vrijblijvende fase aan de hand van de themapagina met een sprekend beeld. Bovenaan vind je een korte introductietekst met een leuk beeld. Onderaan de pagina confronteren we de leerlingen met boeiende vragen over het thema.

Voorkennis

In het leerboek bieden we een duidelijk schematisch overzicht van wat de leerlingen de voorgaande jaren al hebben gezien met een duidelijke verwijzing naar wat er dit thema zal worden behandeld van leerstof. Je kan hier vrijblijvend met je leerlingen dieper op ingaan. Hier is een duidelijk verschil met het leerschrift, daar bieden we opdrachten en oefeningen aan om op een actieve manier met de voorkennis aan de slag te gaan.

Nieuwe leerstof

Het middenrif van elk thema bestaat uit verschillende hoofdstukken, zowel bij het leerboek als het leerschrift. Op de eerste pagina van een hoofdstuk zul je altijd de titel vinden, de introtekst en het doelenkader. Het leerboek bevat de kern van de leerstof, zonder het aanbieden van opdrachten. In het leerschrft worden theorie en opdrachten in 1 geheel aangeboden, maar op een helder visuele manier van elkaar onderscheiden.​

Labo's

In het leerschrift vind je achteraan de labo's verzameld, alsook op het onlineleerplatform. Bij het leerboek worden deze enkel via het onlinelesmateriaal aangeboden.​ Als je wilt kan je ze downloaden en afdrukken, of volledig online inzetten. Via een verwijzing in het boek, is het duidelijk voor jou en de leerlingen wanneer we een labo aanbieden.

Oefenen

Als fysicaleerkracht steek je heel veel tijd in het zoeken naar oefeningen en leuke opdrachten. In het leerboek en leerschrift vind je daarom bij 'Aan de slag' heel veel opgaves van oefeningen.​ Jij bepaalt op welk moment de leerlingen met de opgaves aan de slag gaan tijdens het leerproces. Heb je het gevoel dat je leerlingen nog extra oefeningen kunnen gebruiken? Op diddit vind je extra printbaar oefenmateriaal en natuurlijk heb je ook de online adaptieve oefenreeksen. ​

Samenvatten

De belangrijkste concepten en theorie worden verzameld in een ingevulde themasynthese. Door de synthese al te geven, geven we leerlingen een houvast bij het instuderen.​ Elke themasynthese heeft ook een samenvattende kennisclip. ​Bijkomend zijn er ook hoofdstuksyntheses. Voor grote hoofdstukken is het namelijk niet aangewezen om tot op het einde van het thema te wachten om een synthesemoment te hebben. Daarom ook een synthese op hoofdstukniveau.

Reflecteren

Het reflecteren doen we in het leerschrift aan de hand van de checklist. Deze grijpt terug naar de leerdoelen zoals ze bij de start van een hoofdstuk zijn opgenomen in het leerdoelenkader. We hebben niet alleen aandacht voor begripskennis maar uiteraard ook voor de nodige onderzoeksvaardigheden. In het leerboek bieden we deze fase online aan via diddit.

Terugkoppelen

In het leerschrift koppelen we op het einde van het thema graag nog even terug naar het instapmoment via de CHECK IT OUT. Net zoals de CHECK IN kan je er voor kiezen om deze stap thuis te laten doen of weg te laten. In het leerboek wordt deze fase niet aangeboden in de uitgave zelf, maar via het onlineleerplatform bieden we je wel het materiaal aan om deze fase vrijblijvend te integreren in je lessen.

Doorblader het aanbod van GENIE Fysica in graad 2

 

GENIE Fysica biedt een aanbod voor 1 en 2 uur fysica in graad 2 van de doorstroomfinaliteit. De reeks biedt een volledig aanbod met aparte uitgaven biologie, fysica, chemie of natuurwetenschappen in de doorstroomfinaliteit, op maat van de verschillende netten. De GENIE-reeks bouwt verder op de leerlijn wetenschappen in jaar 2 van de methode WONDER.

 

GENIE Fysica graad 2: aanpassingen minimumdoelen

 

 1. Inhoudelijke aanpassingen
  De veranderde minimumdoelen hebben weinig impact op de methode GENIE Fysica in graad 2. De doordachte aanpak van de methode met focus op de essentiële fysicabegrippen maken dat de methode perfect aansluit bij de vernieuwde doelen. We kozen er al voor om massadichtheid als aparte module aan te bieden en versnelde beweging als apart thema te behandelen. Dit verdwijnt als geheel in de 2e graad waardoor er meer ruimte is voor de andere thema’s. Inhoudelijk worden de thema’s gescreend met de nieuwe leerplannen en zullen sommige inhouden (zoals bv. kleur in thema licht) verdwijnen uit de gedrukte versie. In GENIE Fysica 3.1 verdwijnt de markering van de verdiepte basis.
 2. Geen herwerking GENIE Fysica 3.3 en 4.3
  Voor de richting biotechnologische STEM-wetenschappen zijn er grotere veranderingen. De minimumdoelen en de leerplannen zijn veel meer gelijklopend met de 2-uursrichtingen. Daarom herwerken we GENIE Fysica 3.3 en 4.3 niet. De inhouden zullen gedekt worden door GENIE Fysica 3.2 en 4.2. Kleine verschillen worden opgevangen door onlinelesmateriaal. Daarnaast kunnen leerlingen hun vaardigheden inoefenen met een ruim aanbod STEM-projecten en labo’s die aangeboden worden bij de verschillende thema’s.
 3. Optimaliseren van het concept aan de hand van jouw behoeften en feedback
  Het herwerken van deze uitgaven biedt ons meteen de kans om tegemoet te komen aan jullie feedback en behoeften.

  1. Voorbeelden worden duidelijk aangeduid zodat het heel duidelijk is wat theorie is en wat een voorbeeld is om betekenis te geven aan die theorie.
  2. Rekenvoorbeelden en oefeningen worden gecontroleerd en gecorrigeerd (conform de visie van pedagogische begeleiding rond beduidende cijfers en wetenschappelijke notaties).
  3. Opdrachten werden gescreend op relevantie en aangepast waar nodig.
  4. Wetenschappelijke figuren werden toegevoegd. Bv. F_z(m)-grafiek die rechtevenredig verband toont, snelheidsvector met benaming richting, zin, aangrijpingspunt, grootte, …
  5. Alle labo’s worden online aangeboden op diddit.

 

Doe je voordeel met de GENIE-reeks

 

GENIE biedt korting aan voor scholen die voor alle wetenschappen kiezen om met GENIE lesgeven in de doorstroomfinaliteit. Zowel in graad 2 als graad 3 kun je een voordeelpakket bestellen en korting ontvangen op je Comfort Pack. Meer info hierover vind je bij je educatief adviseur.

 

GENIE Fysica 3.2

Leerschrift (ed. 2024)

GENIE Fysica GO! 3.2

Leerschrift (ed. 2024)

GENIE Fysica 3.1

Leerschrift - weldra inkijkmateriaal editie 2024

GENIE Fysica GO! 3.1

Leerschrift - weldra inkijkmateriaal editie 2024

GENIE Fysica 4

Leerboek (1 & 2 uur) (ed. 2022)

GENIE Fysica GO! 4

Leerboek (1 & 2 uur) (ed. 2022)

GENIE Fysica 4.1

Leerschrift (ed. 2022)

GENIE Fysica GO! 4.1

Leerschrift (ed. 2022)

GENIE Fysica 4.2

Leerschrift (ed. 2022)

GENIE Fysica GO! 4.2

Leerschrift (ed. 2022)

GENIE Fysica 4.3

Leerschrift (ed. 2022)

Waarom kiezen voor GENIE Fysica in graad 2?

 

GENIE Fysica is de opvolger van Quark en Sirius. We koesteren de goede elementen van deze methodes en zetten met GENIE Fysica verder in op een brede basis aan wetenschappelijke kennis en een uitgebreid aanbod oefeningen. In GENIE Fysica bouwen we zorgvuldig een gestructureerde leerlijn uit waarbij de leerlingen actief aan de
slag gaan. Het materiaal laat je ook toe om de methode naar je hand te zetten. Je beschikt over een veelheid aan lesmateriaal en een geïntegreerde STEM-didactiek. Bovendien is GENIE Fysica een methode die jou toelaat om digitaal en hybride leren te implementeren in je klassen.

 

GENIE Fysica legt een focus op …

Oefenen

Kwaliteit

Video

Toegankelijk

Kwalitatief oefenmateriaal

Als leerkracht fysica wil je dat je leerlingen aan de slag kunnen met kwalitatief oefenmateriaal. In het leerboek of
leerschrift vind je daarom veel opgaves zodat leerlingen uitgebreid de kans krijgen om actief met de leerstof aan de slag te gaan. In de oefeningen bieden we een variatie aan rekenvraagstukken, vraagstukken met symbolen, grafieken interpreteren en meerkeuzevragen. Op die manier bereiden we leerlingen optimaal voor op wetenschappelijke richtingen in het hoger onderwijs.

Kwaliteit en structuur

Sirius en Quark werden gesmaakt door leerkrachten fysica. In GENIE Fysica mag je eenzelfde duidelijke structuur verwachten en beantwoorden we aan de vraag naar een theoretisch naslagwerk met een brede wetenschappelijke basis waar je als leerkracht je ding mee kan doen. We gaan echter nog een stapje verder: GENIE Fysica is een hybride methode waarbij papier en digitaal naast elkaar staan. Ongeacht de drager die je verkiest, je boet niet in op kwaliteit. Je hebt enerzijds een kwaliteitsvol leerboek of leerschrift, zowel op papier als digitaal. En anderzijds heb je ons digitale leerplatform diddit dat je de vrijheid geeft om digitaal aan de slag te gaan. Tegelijkertijd kan je de leerlingen doorheen het schooljaar ook opvolgen om bij te sturen waar nodig.

GENIE Fysica en ondersteunend videomateriaal

De visuele ondersteuning in GENIE Fysica bevordert het leerproces van de leerlingen en is een goede manier om te differentiëren, voor flipping-the-classroom … Om voorkennis op een visuele manier te activeren,  om nieuwe leerstof te herhalen of experimenten te ondersteunen bieden we verschillende soorten video-ondersteuning aan.

 1. De kennisclips zetten we in om voorkennis op een visuele manier te activeren of om nieuwe leerstof te herhalen. De visuele ondersteuning in deze kennisclips bevordert het leerproces van de leerlingen. Daarnaast is dit een goede manier om te differentiëren, voor flipping-the-classroom …
 2. Leerlingen die het moeilijker hebben bij bepaalde proeven of experimenten, ondersteunen we met instructiefilmpjes in de hoofdstukken. Op die manier kunnen je leerlingen zelfstandig aan de slag.

Toegankelijk extra lesmateriaal

In GENIE Fysica bieden we op verschillende momenten in het boek extra ondersteuning aan door meteen het extra lesmateriaal te ontsluiten via een QR-code. De QR-code kan toegang geven tot de stappenplannen van het vademecum, video’s, ontdekplaten …. Zo geven we de leerlingen de tools in handen om zelfstandig leerstof te verwerken.

 

Achteraan in het boek en op diddit vinden de leerlingen ook de verklarende woordenlijst per thema. Ze kunnen deze lijst aanvullen met eigen moeilijke woorden.

Hybride leren

GENIE Fysica in de tweede graad is een methode die jou toelaat om digitaal en hybride leren te implementeren in je klassen. We zetten de stap naar een geïntegreerde methode waarbij papier en digitaal naast elkaar staan.

 

Je kunt nog steeds aan de slag op papier met de lerschriften en leerboeken. Daarnaast hebben we weloverwogen keuzes gemaakt om bepaalde onderdelen digitaal aan te bieden. Zo heb jij als leerkracht de keuze hoe digitaal je aan de slag wil en met welke onderdelen van de les je digitaal wil werken. Je kunt de leerschriften en leerboeken van GENIE Fysica vinden op het digitaal leerplatform diddit.

Lees meer over diddit

Geïntegreerde STEM-aanpak

STEM-didactiek brengt leerlingen wetenschappelijke, technische en wiskundige inzichten, concepten en praktijken bij die zij kunnen gebruiken om complexe vragen en levensechte problemen op te lossen. Met GENIE ondersteunen we je hierin met als doel jongeren enthousiast én STEM-bekwaam te maken.

 

Aanvullend op de STEM-doelen in de uitgave vind je 6 STEM-projecten voor graad 2 uitgewerkt door de Techniek- en wetenschapsacademie van de UCLL. Daarnaast voorzien we bij GENIE Fysica 4 nog 4 extra STEM-projecten aan, op maat van de inhouden van GENIE Fysica 4. Deze projecten werd in samenwerking met Bart Huyskens uitgewerkt, STEM-coördinator aan het St.-Jozefinstituut (Schoten) en lesgever van nascholingen bij o.a. CNO.

 

Met de reeks GENIE Fysica (GO!) werk je dus op verschillende manieren aan de STEM-doelen:

In de uitgave: we behandelen de STEM-doelen geïntegreerd met domeinspecifieke doelen.

Online op diddit: 6 STEM-projecten uitgewerkt door o.a. de Techniek- en wetenschapsacademie van de UCLL.

Online op diddit: 4 extra STEM-projecten met Bart Huyskens, op maat van de inhouden van GENIE Fysica 4.

Lees meer over STEM en GENIE

GENIE Nieuws

Volg je ook graag de actualiteit over wetenschap? En wil je dit graag vertalen naar je klascontext? Neem dan zeker eens een kijkje naar de video’s van GENIE Nieuws.

 

Verschillende keren per jaar nemen we de wetenschappelijke actualiteit onder de loep. Aan de hand van een video zoomen we in op interessant nieuws en linken we dit aan lesinhouden waarmee de leerlingen in de klas aan de slag gaan.

 

Ben je gebruiker van GENIE Fysica, Chemie, Biologie of Natuurwetenschappen? Dan kun je in diddit bij het tabblad ‘Materiaal’ een nieuwe rubriek ‘GENIE Nieuws’ vinden met extra lesinformatie en verwerkingsopdrachten.

Bekijk de afleveringen van GENIE Nieuws

Wil je werken met een leermethode die zowel jezelf als de leerlingen alles biedt: leerstof, differentiatie, uitgewerkte labo's, een e-book... dan kies je voor GENIE.

Leerkracht fysica

Damiaaninstituut Aarschot

De vormgeving trekt de leerlingen enorm aan en de extra's die je als leerkracht krijgt is zeer voordelig voor je tijdsmanagment.

Leerkracht fysica

Sint Eduardusinstituut

Een knap uitgewerkt boek om alsnog je eigen ding mee te doen. Samen met diddit is dit voor de leerlingen een prima houvast om de leerstof machtig te worden.

Leerkracht fysica

Onze-Lieve-Vrouwinstituut Pulhof

Duidelijke structuur met veel oefeningen en voorbeeldoefeningen, veel digitaal lesmateriaal.

Leerkracht fysica

Atheneum Schoten

Ontdek ook

Neem contact op met jouw educatief adviseur.

Onze educatief adviseurs helpen je graag verder!