Sapiens graad 3

Eigentijdse methode geschiedenis die actief historisch denken op de eerste plaats zet. Leerlingen onderzoeken (zelfstandig) uitdagende historische vragen aan de hand van het rijke bronnenmateriaal in het leer(werk)boek en de digitale ondersteuning.

Doorblader het aanbod

Sapiens voor de derde graad

Terug naar de bron, dat is de slagzin van Sapiens. In de eerste en tweede graad hebben je leerlingen hun eerste stappen gezet in actief historisch denken. Daar bouwen we nu op verder.

 

Dankzij de stapsgewijze opbouw van redeneervaardigheden, ontwikkelen ze doorheen de methode vaardigheden om kritisch naar het verleden te kijken. Ze leren met en over bronnen redeneren om op die manier tot een beargumenteerde beeldvorming van het verleden te komen.

 

In elk hoofdstuk volgen je leerlingen een traject met verschillende historische vragen en bijhorende uitbreidingsopdrachten. Zo zien ze in een oogopslag wat er van hen verwacht wordt. Op die manier kan je als leerkracht met Sapiens differentiëren zonder het noorden kwijt te raken.

 

Nieuw in 2024: Sapiens 6! Voor de domeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit brengen we een leerboek uit, voor de domeingebonden & dubbele finaliteit opnieuw een leerwerkboek.

Aan de slag met Sapiens in graad 3

 

In jaar 5 en 6 werken we, zowel voor domeingebonden doorstroom- als dubbele finaliteit, nog steeds met een leerwerkboek. Voor de domeinoverschrijdende doorstroomrichtingen bieden we opnieuw een leerboek. Een leerboek vertrekt van het gekende didactisch concept van de leerwerkboeken, maar biedt jou en je leerlingen een grotere keuzevrijheid. Daarnaast zet het nog meer in op actief historisch denken, biedt het een ruim aanbod bronnenmateriaal en past het ook principes van modelling toe.

 

De opbouw is zeer gelijkaardig en in beide edities worden dezelfde thema’s belicht. Jaar 5 gaat van het Congres van Wenen en de overgang naar de moderne tijd tot het Interbellum. Jaar 6 behandelt de Tweede Wereldoorlog en de Moderne Tijd. We vertrekken opnieuw met een inleidend hoofdstuk waarin we de kennis van het vorige jaar opfrissen. In 5 tot 6 hoofdstukken brengen we dan de nieuw te kennen leerstof aan en vervolgens sluiten we ook weer af met een synthesehoofdstuk. Elk hoofdstuk verloopt volgens hetzelfde stramien.

Elk hoofdstuk start met een titelpagina. We blijven een sterke afbeelding tonen die representatief is voor de thematiek van het hoofdstuk. In het leerboek start elk hoofdstuk met een overkoepelende onderzoeksvraag, een soort van rode draadvraag. In het leerwerkboek hebben we geen overkoepelende onderzoeksvraag. Beide boeken hebben wel het routepad waar we alle historische vragen van dat hoofdstuk op tonen.

Instap

In het boek staan enkele vragen of opdrachten als teaser, op iDiddit kun je hier dieper op ingaan. Via een scanicoontje in het boek kan je makkelijk online verdergaan.​

Voorkennis activeren

Een routekaart toont je het pad met historische vragen en uitbreidingsvragen. De groene vragen, de hoofdvragen, vind je in het boek. Voor extra uitdaging kun je de blauwe of uitbreidingsvragen aanpakken; daar vind je er per hoofdstuk 1 van in het boek en de andere op iDiddit.

Verdiepend en verbredend differentiatiemateriaal

De synthese vat alle historische kennis van het hoofdstuk samen in een schema. Op iDiddit kun je nog een instructiefilmpje of kennisclip bekijken. In de synthese vind je ook het overzicht van historische begrippen en structuurbegrippen, met de link naar de histokit. In het leerboek keren we dan terug naar de overkoepelende onderzoeksvraag, de rode draadvraag. Door middel van een schrijfopdracht stimuleren we leerlingen een genuanceerd en beredeneerd antwoord te formuleren op deze vraag. In het leerwerkboek helpen de leerlingen het schema mee opbouwen. Daar vinden we die grote schrijfopdracht niet terug omdat er ook geen overkoepelende rode draadvraag is.

Duidelijke samenvatting

Bekijk het aanbod

Ga naar de webshop
Sapiens 5_DDO_iDiddit

Sapiens 5 DDO

Leerboek

Sapiens_cover5_DDG

Sapiens 5 DDG - D/A

Leerwerkboek

Sapiens 6-cover en backcover-lores_DDO_NIEUW

Sapiens 6 DDO

Leerboek

Sapiens 6-cover en backcover-lores_DDG + DA_NIEUW

Sapiens 6 DDG en D/A

Leerwerkboek

Doorlopers doorheen het boek

Een doorloper behandelt één afgebakend thema, vaak eentje dat in alle hoofdstukken zou kunnen voorkomen. De doorloper is ook opgebouwd rond één rode-draadvraag. Centraal staan de vele bronnen. Leerlingen gaan aan de slag met de verschillende deelvragen en opdrachten. In een doorloper is de link tussen geschiedenis en burgerschap nooit veraf.​

 

In jaar 5 hebben we een doorloper uitgewerkt rond migratie en een andere over de rechten en vrijheden van minderheden in de VS. In jaar 6 vind je een doorloper over ‘genocide’ en eentje ‘Wie zorgt voor een groene toekomst?’

 

In het leerboek voor de D-finaliteit (2u) staan de doorlopers in het boek. De leerlingen uit de domeingebonden doorstroom en dubbele finaliteit hebben echter ook toegang tot de doorlopers in iDiddit.​

Uitgebreide ondersteuning

De Histokit is een heuse gereedschapskist voor het vak geschiedenis. Hier vind je hulpmiddelen om historisch te leren denken, zoals strategiefiches. Deze helpen je stapsgewijs te werk te gaan. Je zet ze bijvoorbeeld in als je redeneert met en over bronnen of als je moeilijke teksten of afbeeldingen bestudeert. Na verloop van tijd heb je ze zo vaak gebruikt dat je de stappenplannen niet meer nodig hebt. Dat is ook de bedoeling: we streven ernaar om je op het einde van het schooljaar zo veel mogelijk zonder de geheugensteuntjes te laten werken.

 

In je Histokit vind je verder ook andere hulpmiddelen, zoals een begrippenlijst, hulpvragen en de vele sterke kennisclips die bepaalde elementen van historisch denken uitleggen en verduidelijken aan de hand van een voorbeeld. Wat betekent bv het evalueren van representativiteit van een bron? In Sapiens vinden jij en je leerlingen een filmpje dat dit haarfijn uitlegt. We modelleren ook af en toe. We doen met andere woorden voor hoe we als expert redeneren, hoe we tot een bepaalde conclusie komen. Doorheen Sapiens vind je tal van verwijzingen naar de Histokit, zowel in het boek als op iDiddit. Dit helpt je leerlingen naar de Histokit te grijpen als ze dat nodig vinden. 

Sapiens en iDiddit: great teamwork

Vanaf graad 3 zul je alle functionaliteiten kunnen inzetten van het nieuwe onlineleerplatform iDiddit.

Digitale versie van het boek

Mogelijkheid om lesmateriaal te verschuiven, verbergen, toe te voegen

Handleiding rechtstreeks bij de lesinhoud

Extra materiaal & uitbreidingstrajecten

Interactieve bronnen

Lees meer over iDiddit

Didactisch dossier Wij, Vrouwen

In het najaar van ’22 kon je op Canvas kijken naar ‘Wij, Vrouwen’, opnieuw een boeiende reeks die perfect past binnen het geschiedenisonderwijs van vandaag.
Aan de hand van getuigenissen en archiefbeelden wordt de evolutie van de positie van vrouwen in onze samenleving geschetst, zowel privé als in het publieke leven.

Canvas en Uitgeverij VAN IN sloegen de handen in elkaar en bieden een gratis didactisch dossier bij de reeks aan. Het dossier bestaat uit 4 modules:

  • Debat over vrouwenrechten
  • Naoorloogse vrouwenemancipatie in de tijd gesitueerd
  • Agency bij vrouwenemancipatie (historische redeneerwijze)
  • Wij vrouwen en oral history (bronnenonderzoek)

Elk hoofdstuk is mooi en duidelijk gestructureerd voor leerlingen. De leerlingen leren vaardigheden met behulp van een histokit. De eindtermen en leerplandoelen staan glashelder vermeld bij ieder hoofdstuk. Het biedt mogelijkheden aan om te differentiëren binnen je lessen.

Johan Quintens

Leerkracht geschiedenis, GO! Atheneum Tungrorum

Sapiens is een methode die ons, leerling en leerkracht, onderdompelt in onderzoek en de leerlingen leert conclusies te trekken met een kritisch oog.

Leerkracht geschiedenis, Sint-Janscollege Meldert

Ontdek onze andere methodes

Sapiens

Secundair onderwijs

Geschiedenis

A-stroom, Doorstroomfinaliteit, Dubbele finaliteit

Hybride methode

Meer info

STORIAHD

Secundair onderwijs

Geschiedenis

A-stroom, Doorstroomfinaliteit, Dubbele finaliteit

Hybride methode

Meer info

Neem contact op met jouw educatief adviseur.

Onze educatief adviseurs helpen je graag verder!