Frame

Met onze methode Frame laten we de leerling vanuit verschillende invalshoeken naar onze samenleving kijken. We garanderen een stevige economische, maatschappelijk en artistieke vorming die de gevraagde leerplandoelen van het vak MEAV afdekt.

MEAV

Doorstroomfinaliteit, Dubbele finaliteit

Hou me op de hoogte

MEAV voor de doorstroom- en dubbele finaliteit

MEAV, of Maatschappelijke, Economische en Artistieke vorming is een verplicht vak in elke studierichting binnen de doorstroom- en dubbele finaliteit in het Katholiek Onderwijs Vlaanderen in de tweede graad. Voor elk van de domeinen hebben we met Frame een didactiek uitgewerkt die optimaal past bij de doelen die moeten gerealiseerd worden.

Actueel materiaal uit de leefwereld van jongeren

De opbouwende structuur biedt houvast over de verschillende thema’s heen, met ruimte voor persoonlijke reflectie maar ook duidelijke verwachtingen en een overzicht van de te kennen leerstof

Brede ondersteuning voor leerkrachten, zowel in de handleiding als online via diddit

Doorblader het aanbod

Aan de slag met Frame

Overzicht troef

Elk hoofdstuk begint met een duidelijke overzichtspagina waarin je te weten komt waarover het zal gaan. Het kader met alle lesdoelen en begrippenlijst scheppen duidelijke verwachtingen over wat je als leerling moet kennen en kunnen. Bovendien kunnen ze een leidraad vormen bij de voorbereiding op een evaluatiemoment.

Duidelijke doelen

Heldere structuur

Elk hoofdstuk is op dezelfde manier opgebouwd. In de Intro peilen we naar je voorkennis en bouwen we op naar een Breinbreker: een boeiende vraag om je nieuwsgierigheid te prikkelen. Maar het antwoord op die vraag vind je niet zomaar; daar moet je een Parcours met verschillende Stappen voor afleggen. Met behulp van verschillende bronnen, opdrachten en kenniskaders verwerf je stap voor stap het inzicht, de kennis en de (onderzoeks)vaardigheden die nodig zijn om een gefundeerd antwoord te formuleren in het deel Eureka!

Herkenbare opbouw

Handige synthesetekst

Alle kennis en inzichten worden voor jou gebundeld in een synthese. De nummers naast de verschillende paragrafen verwijzen naar de kenniskaders waarin de leerinhouden werden aangebracht. Zo kun je tijdens het studeren gemakkelijk extra informatie opzoeken in de kaders die je tegenkwam in de loop van het hoofdstuk. Voor extra toelichting scan je de QR-code om een heldere kennisclip te bekijken. Het Bordschema tot slot geeft een overzicht van de belangrijkste termen en verbanden die in het hoofdstuk aan bod kwamen.

Hulp bij het studeren

Op stap met Frame

 

De methode Frame bestaat uit drie luiken: maatschappelijke vorming, economische vorming en artistieke vorming. Samen scheppen deze drie boekdelen een denkkader of frame om kennis te verwerken, analyseren, toepassen … over de maatschappij, de economie en de kunst- en cultuurwereld. De afzonderlijk verkrijgbare leerwerkboeken kan je inzetten voor de verschillende componenten van het vak MEAV in het Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Ook voor Mens en Samenleving (KathOndVla) en Financiële en Economische geletterdheid (GO! en OVSG) kan je aan de slag met Frame.

 

Maatschappelijke vorming

Artistieke vorming

Economische Vorming

In het deel Frame – Maatschappelijke Vorming ga je dieper in op wat je identiteit is en hoe je kunt omgaan met diversiteit in onze samenleving. Samenleven met anderen is erg verrijkend, maar kan je ook voor uitdagingen stellen. Enerzijds zul je kritisch leren staan ten opzichte van het gedrag van anderen en de beïnvloeding die zij kunnen uitoefenen. Anderzijds zul je ook tegenover je eigen mening of gedragingen een kritische houding aannemen.

 

Als je wilt dat iedereen de vruchten kan plukken van een diverse samenleving, moet je weten wat ieders rechten zijn. En als het voor sommigen even moeilijk wordt, is het belangrijk dat de samenleving hen kan ondersteunen. Ook jij kunt helpen om iedereen sterk te maken, want … we laten niemand schieten! Iedereen moet in het kader – het frame – van de samenleving zijn gepaste plaats vinden.

 

De module Maatschappelijke Vorming is bedoeld voor 15 uur per jaar.

Ontdek het aanbod

In het deel Frame – artistieke vorming ga je dieper in op verschillende domeinen binnen kunst.

 

Je leert aan de hand van voorbeelden onderwerp en bedoeling van dans, drama, media, beeld en muziek analyseren. Je leert waarnemen, beschouwen en interpreteren en je gaat zelf experimenteren met diverse vormen van expressie.

 

De module Artistieke Vorming is bedoeld voor 30 uur per jaar.

Ontdek het aanbod

In het deel Frame – economische vorming gaat het over economie.

 

Na deze lessen krijg je inzicht in economische onderwerpen die een grote impact hebben op jouw leven. Je leert hoe de prijs van een product tot stand komt, wat kopen en verkopen betekent en hoe je voor het beheren van je budget verstandige keuzes maakt. Je komt meer te weten over het belang van een goede verzekering die je bijstaat wanneer je bij een ongeval of schadegeval betrokken raakt. Je maakt ook kennis met het belang van een goede arbeidsovereenkomst waarbij zowel jouw belangen als die van jouw werkgever zijn beschermd. Ten slotte verwerf je kennis over een aantal fundamentele economische principes in verband met ondernemingen, de werking van de markten en de sociale zekerheid.

 

In al deze lessen zullen we je voortdurend attent maken op het belang van deze kennis voor je leven nu en later.

 

De module Economische Vorming is bedoeld voor 15 uur per jaar. We hebben een leerwerkboek voor de doorstroomfinaliteit en een voor de dubbele finaliteit.

Ontdek het aanbod

Doorblader het aanbod van Frame

Naar de webshop
SO_Meav_Frame_Cover_Ma_Vo

Frame Maatschappelijke vorming

Leerwerkboek Graad 2

SO_Meav_Frame_cover_Ec_Vo

Frame Economische Vorming (D)

Leerwerkboek

SO_Meav_Frame_cover_Ec_Vo_DA

Frame Economische Vorming (D/A)

Leerwerkboek graad 2

SO_Meav_Frame_cover_Ar_Vo

Frame Artistieke Vorming

Leerwerkboek Graad 2

Hybride leren

Frame is een methode die het toelaat om digitaal en hybride leren te implementeren in je klassen. We zetten de stap naar een geïntegreerde methode waarbij papier en digitaal naast elkaar staan.

 

Je kunt nog steeds aan de slag op papier met de leerwerkboeken. Daarnaast hebben we weloverwogen keuzes gemaakt om bepaalde onderdelen (ook of exclusief) op het digitaal leerplatform diddit aan te bieden. Zo heb jij als leerkracht de keuze hoe digitaal je aan de slag wil en met welke onderdelen van de les je digitaal wil werken.

Lees meer over diddit

Een overzichtelijke methode, die inspeelt op de leefwereld van jongeren.

Leerkracht MEAV, Sint-Jorisschool (Menen)

Voor elk van de domeinen hebben we een didactiek uitgewerkt die optimaal past bij de doelen die moeten gerealiseerd worden.

Uitgever Frame, Uitgeverij VAN IN

SO_Algemeen_Secundair_onderwijs_Uitgeverij_VAN_IN

Ontdek onze andere methodes

Lift

Secundair onderwijs

Economie

A-stroom, Arbeidsmarktfinaliteit, B-stroom, Doorstroomfinaliteit, Dubbele finaliteit

Hybride methode

Meer info

Neem contact op met jouw educatief adviseur.

Onze educatief adviseurs helpen je graag verder!