Opstap Taalscreening

Een uniek taalscreeningsinstrument voor begrijpend lezen en luisteren, gemaakt op maat van het Vlaamse onderwijs.

Nederlands

A-stroom, B-stroom

Peil je leerlingen op begrijpend lezen en luisteren

Het Centrum voor Taal en Onderwijs (CTO) van de KU Leuven ontwikkelde de digitale, diagnostische taalscreening in opdracht van Uitgeverij VAN IN .

Opstap Taalscreening is de eerste taalscreening, volledig op maat van het Vlaamse onderwijs. Bovendien is de toets gebaseerd op de eindtermen van het basisonderwijs en is hij geschikt voor leerlingen van de A-stroom én de B-stroom. De screening is gratis voor gebruikers van Traject Nederlands en Taalweb. Het is ook apart verkrijgbaar voor klassen die met andere uitgaven werken.

Focus op begrijpend lezen en begrijpend luisteren

Ruim aanbod remediëringsoefeningen op maat

Overzichtelijk dashboard met nauwkeurig inzicht in de resultaten

Met klassikale remediëringslessen

Volledig op maat van het Vlaamse onderwijs

Veelgestelde vragen over Opstap Taalscreening

Wat meet de toets?

De toets gaat na in hoeverre leerlingen aan het begin van het secundair onderwijs de nodige taalcompetenties hebben om optimaal te functioneren op school. De toets focust op mondelinge en schriftelijke informatieverwerking in de verschillende vakken van het eerste jaar.

Hoe is de validiteit en betrouwbaarheid van de toets verzekerd?

Bij het opstellen van de screening werden de algemene standaarden voor toetsontwikkeling (van doelenselectie tot cesuurbepaling) gerespecteerd. Tijdens elk van deze fases werd bovendien de input van een leerlingen, toetsexperten en experten uit het onderwijsveld meegenomen om op die manier te komen tot een representatief, betrouwbaar en valide instrument

Hoe belangrijk is de voorgestelde tijdslimiet waarbinnen de toets moet afgelegd worden?

Leerlingen van de A-stroom kunnen in principe elk deel afleggen in 40-45 minuten. Dit is een haalbare inschatting als de inlogprocedure vlot verloopt. Een tijdslimiet maakt het mogelijk om een screening gestandaardiseerd te laten verlopen, en draagt op die manier bij aan de betrouwbaarheid van de resultaten. Voor leerlingen uit de erg heterogene B-stroom werd geen tijdslimiet gehanteerd.

Hoe interpreteer je lage scores bij leerlingen?

Niet alle leerlingen zullen de vooropgestelde cesuur halen: er zullen altijd leerlingen zijn die niet over de taalcompetenties beschikken die de experten noodzakelijk achten om probleemloos talig te functioneren in het eerste leerjaar van het secundair onderwijs. Een score onder de cesuur betekent echter niet dat deze leerling het slecht doet in het eerste leerjaar, of zelfs niet dat deze leerling ‘taalarm’ genoemd kan worden.

Waarom ligt de cesuur zo hoog?

Experten legden heel bewust de lat vrij hoog. Met deze hoge cesuur wilden de experten het signaal geven dat er in een eerste middelbaar heel wat verwacht wordt van leerlingen op vlak van informatieverwerking en wilden zij een alertheid voor talige drempels genereren. Bovendien gaven de experten tijdens de cesuurbepaling aan dat zij de lat voldoende hoog gelegd hebben om op die manier ‘vals positieven’ te vermijden, i.e. om te vermijden dat leerlingen niet opgemerkt zouden worden die wel problemen ervaren om de talige informatie te verwerken die op hen afkomt in het eerste jaar.

Komt er een opvolgtoets op het einde van het schooljaar?

Een opvolgtest is er op dit moment niet; het is ook niet onze bedoeling om zo’n effectmeting te ontwikkelen. We willen vermijden dat een taalvaardigheidstoets zou ingezet worden als instrument om de leerlingen wel of niet te laten overgaan naar een volgend jaar. Met andere woorden: we zetten liever in op een gerichte screening gekoppeld aan handvaten voor een goede klaspraktijk.

Klassikale remediëring

Na afloop van de screening kun je aan de slag met klassikale remediëringslessen. Die laten het toe om de vaardigheden luisteren en lezen nog beter onder de knie te krijgen. De lessen worden vergezeld van een beknopte leidraad en de nodige duiding voor effectieve luister- en leesdidactiek.

Klassikaal remediëren

Op lees -en luistervaardigheden

2 lessen voor de A-stroom, 2 lessen voor de B-stroom

Met didactische wenken en achterliggend kader

Het aanbod van Opstap Taalscreening

 

Als je gebruikt maakt van Nieuw Traject Nederlands of Taalweb in het 1ste of het 2de jaar, dan is Opstap Taalscreening gratis geïntegreerd voor jou en je leerlingen.
Gebruik je geen van die methodes? Dan krijg je toegang tot Opstap Taalscreening 1A en 1B door de aankoop van een Comfort Pack. Dat is een licentie die toegang geeft tot het digitaal leerplatform diddit voor leerkrachten.

Opstap Taalscreening 1A en 1B

Comfort Pack

Ontdek onze methodes

Neem contact op met jouw educatief adviseur.

Onze educatief adviseurs helpen je graag verder!