Agora

Agora is een duidelijk gestructureerde methode op maat van je leerlingen, met een focus op kennis & begrippen. Een activerende didactiek en onderzoekend leren staan daarbij centraal.

Sociale & Gedragswetenschappen, Sociologie en psychologie

Doorstroomfinaliteit

Doorblader het aanbod

Agora, een flexibele methode voor leerkrachten en een heldere, stapsgewijze opbouw voor leerlingen

Het vak Sociologie & Psychologie of Gedrags- en Sociale wetenschappen vormt het hart van de richtingen Humane wetenschappen (DDO) en (Maatschappij- en) Welzijnswetenschappen (DDG). Met relevante inhouden die aansluiten bij hun leefwereld, wekken we de belangstelling van je leerlingen. De stapsgewijze opbouw van de leerinhouden, de activerende didactiek en werkvormen en de focus op onderzoekend leren maken van Agora de perfecte partner om de vereiste kennis onder de knie te krijgen. Als leerkracht heb je voldoende ruimte om de methode naar je hand te zetten en eigen accenten te leggen.

Heldere structuur, duidelijke opbouw

Focus op kennis en inhoud, telkens gelinkt aan de leefwereld van je leerlingen

Activerende didactiek en werkvormen

Geïntegreerde onderzoekscompetenties

Bekijk proefmateriaal voor jaar 6

Aan de slag met Agora

Weten wat je leert

Elk hoofdstuk of thema in Agora begint met een duidelijk overzicht van de inhouden en lesdoelen. Aan de hand van de aanvinkvakjes kun je in de loop van het hoofdstuk of thema makkelijk bijhouden welke doelen je al hebt bereikt.

Doelgericht

Heldere structuur

De leerstof die je leerlingen zich eigen moeten maken, wordt stapsgewijs opgebouwd. Zo hebben ze een houvast bij het studeren en gaan ze doelgericht te werk.

Stapsgewijze opbouw

VIP's

Wat we weten en hoe we denken is niet zomaar tot ons gekomen. Onze kennis komt voort uit het denkwerk van briljante geesten, psychologen, gedragswetenschappers, .... We brengen ze in VIP-kaders onder de aandacht.

Inspirerende figuren

Vraag het aan de wetenschap!

In Agora zet je ook je eerste stappen als onderzoeker. Omdat elk onderzoek begint met een goede en interessante onderzoeksvraag, daagt deze rubriek je uit om twee interessante vragen te formuleren rond het thema van het hoofdstuk.

Onderzoekscompetenties ontwikkelen

Agora van jaar 3 tot en met 6

 

Agora, zo werd in het oude Griekenland de markt genoemd. Je ontmoette er mensen van alle rang en stand. Het was de ontmoetingsplaats bij uitstek om ideeën uit te wisselen en informatie en kennis te delen. Daarom hebben we voor dit boek de titel Agora bedacht. Voor humane wetenschappers in spe een ideale plek om het denken te voeden. We garanderen je een boeiende kennismaking!

Graad 2

Graad 3

Agora Sociologie & Psychologie in de tweede graad

In jaar 3 ga je vanaf volgend schooljaar met een nieuwe editie aan de slag. Agora 3 Sociologie & Psychologie / Gedrags- en maatschappijwetenschappen wordt namelijk volledig herwerkt tegen schooljaar 2024-2025. Jaar 4 herwerken we tegen schooljaar 2025-2026.

 

Agora in de 2de graad is opgebouwd volgens een duidelijke, herkenbare structuur. Elk thema start met een titelpagina. Op de inleidende, groene pagina’s krijg je vervolgens een duidelijk overzicht van de inhouden en lesdoelen, samen met een begrippenkader van de sleutelbegrippen. Centraal op deze pagina’s staat een breinbreker, een interessante en uitdagende vraag om je nieuwsgierigheid te prikkelen. De kennis en inzichten die je nodig hebt om hierop een gefundeerd antwoord te formuleren, komen aan bod doorheen het thema en worden voor jou gebundeld in een synthese. Onderweg krijg je hulp van verschillende bronnen, opdrachten en kenniskaders. Het ultieme antwoord komt aan bod in de exit, het afsluitende onderdeel van elk hoofdstuk waarin je de breinbreker opnieuw onder de loep neemt.

 

In de 2e graad ligt het accent op ontwikkelingspsychologie en (sociale) psychologie, maar zorgen we ook voor een aanbod sociologie. We kiezen daarvoor zo veel mogelijk voor een chronologische opbouw, zodat het begrippenkader langzaam en gestructureerd opgebouwd wordt.

 

Er is 1 leerwerkboek per jaar voor de volledige doorstroomfinaliteit (DO & DG), maar in de handleiding duiden we aan welke verdiepingsopdrachten, remediëringsopdrachten en/of kennisoefeningen je eventueel kan inzetten of laten vallen in de specifieke studierichtingen.

Bekijk de leerwerkboeken

Agora Sociale & Gedragswetenschappen in de derde graad

In de leerwerkboeken van graad 3 passen we het concept lichtjes aan, zodat je je leerlingen optimaal kunt voorbereiden op het hoger onderwijs. De duidelijke structuur blijft behouden. Zo start elk hoofdstuk opnieuw met een groene, inleidende pagina die duidelijk weergeeft waar het hoofdstuk over gaat en welke dingen je zal leren. Ook een begrippenlijst vind je hierop terug. Daarna start het hoofdstuk met een instap, een korte inleiding om de voorkennis te activeren en de nieuwsgierigheid te prikkelen.

 

Vervolgens worden de verschillende inhouden aangebracht in thematische deelhoofdstukken, met daarbij een duidelijk onderscheid tussen leertekst – theorie – en leeractiviteiten – oefeningen of opdrachten om die leerstof (zelfstandig) te verwerken.

Elk hoofdstuk eindigt met een overzichtelijke Exit, een rode synthese die de volgende elementen bevat:

  • Tips om je het hoofdstuk eigen te maken
  • Test jezelf, of een zelfevaluatie
  • Verklarende woordenlijst

Net als in de 2de graad belichten we in de leuke VIP-kaders inspirerende of belangrijke figuren uit de psychologie of gedragswetenschap.

 

In de 3de graad heet het vak Sociale en Gedragswetenschappen (DDO) en Toegepaste Sociale en Gedragswetenschappen (DDG).

Doorblader het aanbod van Agora Sociologie & Psychologie / Sociale & Gedragswetenschappen

Naar de webshop
Agora 3 Sociologie en Psychologie / Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Agora Sociologie & Psychologie 3 (editie 2024)

Leerwerkboek

Agora 6 Sociale en Gedragswetenschappen

Agora Sociale & Gedragswetenschappen 6

Leerwerkboek

SO_Agora_S&P_cover_4

Agora Sociologie & Psychologie 4

Leerwerkboek

Agora Sociale & Gedragswetenschappen 5

Leerwerkboek

Hybride leren

Agora Sociologie & Psychologie / Sociale & Gedragswetenschappen is een methode die jou toelaat om digitaal en hybride leren te implementeren in je klassen. We zetten de stap naar een geïntegreerde methode waarbij papier en digitaal naast elkaar staan.

 

Je kunt nog steeds aan de slag op papier met de leerwerkboeken. Daarnaast bieden we alle materiaal uit het leerwerkboek (aangevuld met extra materiaal) digitaal aan. Zo heb jij als leerkracht de keuze hoe digitaal je aan de slag wil en met welke onderdelen van de les je digitaal wil werken.

 

In de 3de graad gebruik je daarvoor ons nieuwe onlineleerplatform iDiddit. Ook de boeken van de 2de graad verhuizen naar iDiddit. Hieronder geven we je graag een overzicht van welk jaar je op welk platform kunt terugvinden.

Agora Sociologie & Psychologie 3: iDiddit (vanaf schooljaar 2024-2025)

Agora Sociologie & Psychologie 4: diddit (iDiddit vanaf schooljaar 2025-2026)

Agora Sociale & Gedragswetenschappen 5 en 6: iDiddit

Lees meer over iDiddit Lees meer over diddit

Ik vind dat er een mooie afstemming is tussen leerstof en de leefwereld van de leerlingen. De synthese op het einde met kennisclip vind ik ook een meerwaarde.

Leerkracht kunstbeschouwing, Da Vinci Campus Ronse

De methode daagt de leerlingen uit om op basis van nieuwe concepten de huidige maatschappij te analyseren.

Caro Lemeire

Leerkracht Filosofie en Sociale en gedragswetenschappen, Busleyden Atheneum Pitzemburg (Mechelen)

Ontdek onze andere methodes

Sapiens

Secundair onderwijs

Geschiedenis

A-stroom, Doorstroomfinaliteit, Dubbele finaliteit

Hybride methode

Meer info

Neem contact op met jouw educatief adviseur.

Onze educatief adviseurs helpen je graag verder!