Privacy

Jouw privacy, onze zorg

VAN IN biedt verschillende producten en diensten aan waarin persoonsgegevens worden verwerkt. We respecteren de privacy van onze eindgebruikers en willen hen in klare taal informeren over de verwerking en de bescherming van persoonsgegevens. We doen dit conform de nieuwe privacywetgeving (AVG / GDPR). Op deze pagina hebben we alle informatie en afspraken samengebracht.

 

Privacybeleid

 

VAN IN verwerkt de persoonsgegevens van iedereen die onze onderwijsmiddelen en leerproducten en -diensten gebruikt. Met “verwerken van persoonsgegevens” bedoelen we het opslaan, doorsturen, aanpassen, wissen, … van informatie die specifiek over een gebruiker gaat. We willen onze gebruikers graag goed informeren over de manier waarop we hun persoonsgegevens verwerken. Daarom hebben een Privacybeleid met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in digitale onderwijsmiddelen opgesteld. Je vindt het hier.

 

Daarnaast informeren we je via onze website www.vanin.be, onze methode- en productwebsites, onze nieuwsbrieven en kan iedereen producten en diensten aanschaffen via onze webshop. Ook dan verwerken we persoonsgegevens, maar verschilt onze rol en het doel van de verwerking. Voor die verwerkingen hebben we een Algemeen Privacybeleid opgesteld. Je vindt het hier.

 

We weten dat juridische teksten soms moeilijk te begrijpen zijn. Daarom hebben we ook samengevat wat echt belangrijk is, in klare taal. Die samenvatting van ons privacybeleid is louter ter informatie en vind je hier.

 

Overeenkomst met scholen

 

VAN IN ondertekende de “Intentieverklaring Privacy in Digitale Onderwijsmiddelen” en maakt gebruik van het “Model Verwerkersovereenkomst”. Algemene informatie over beide initiatieven vind je hier.

 

Onderwijsinstellingen die gebruik maken van de digitale onderwijsmiddelen die VAN IN aanbiedt, zoals Bingel, Diddit, Schoolonline, … vinden in de bijbehorende Verwerkersovereenkomst alle informatie over de wederzijdse rechten en verplichtingen. De Verwerkersovereenkomst is onlosmakelijk verbonden met de Product- en Dienstenovereenkomst. Bij de Verwerkersovereenkomst hoort een Privacy Bijsluiter. Die bevat onder meer alle informatie over de verwerkingen, de doeleinden, de categorieën en soorten persoonsgegevens, de opslag, … Daarnaast bevat de Verwerkersovereenkomst ook een overzicht van de Algemene technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die VAN IN getroffen heeft.

 

Maak je als onderwijsinstelling gebruik van één of meer digitale onderwijsmiddelen? Dan is het noodzakelijk dat je over een ondertekende versie van de Verwerkersovereenkomst voor dat digitale onderwijsmiddel beschikt. Dat kan heel eenvoudig:

 

  1. Download de benodigde Verwerkersovereenkomst en bijbehorende Product- en Dienstenovereenkomst:
Verwerkersovereenkomst_Bingel Product_en_Dienstenovereenkomst_Bingel
Verwerkersovereenkomst_diddit Product_en_Dienstenovereenkomst_diddit
Verwerkersovereenkomst_Tringel Product_en_Dienstenovereenkomst_Tringel
  1. Vul de ontbrekende gegevens digitaal in:

 

  • Verwerkersovereenkomst pagina 2: gegevens van de onderwijsinstelling
  • Verwerkersovereenkomst pagina 7: plaats en datum
  • Product- en Dienstenovereenkomst pagina 1: gegevens van de onderwijsinstelling, optioneel aangevuld in Bijlage 1

 

  1. Druk de Verwerkersovereenkomst en Product- en Dienstenovereenkomst af.
  2. Onderteken de Verwerkersovereenkomst op pagina 7.
  3. Het is niet nodig om Uitgeverij VAN IN een ondertekend exemplaar te bezorgen.

 

Het volstaat dat de onderwijsinstelling de Verwerkersovereenkomst en Product- en Dienstenovereenkomst bijhoudt.

 

Veelgestelde vragen

 

Het antwoord op enkele veelgestelde vragen in verband met privacy vind je hier.

 

Informatie op deze pagina

 

De informatie op deze en bijbehorende pagina’s wordt up-to-date gehouden. Bij inhoudelijke wijzigingen informeren we onze gebruikers via deze pagina en waar noodzakelijk via nieuwsbrieven en andere kanalen.

 

Deze pagina is bijgewerkt op 12 januari 2023.