Privacy

Jouw privacy, onze zorg

VAN IN biedt verschillende producten en diensten aan waarin persoonsgegevens worden verwerkt. We respecteren de privacy van onze eindgebruikers en willen hen in klare taal informeren over de verwerking en de bescherming van persoonsgegevens. We doen dit conform de nieuwe privacywetgeving (AVG / GDPR). Op deze pagina hebben we alle informatie en afspraken samengebracht.

 

Privacybeleid

 

VAN IN verwerkt de persoonsgegevens van iedereen die onze onderwijsmiddelen en leerproducten en -diensten gebruikt. Met “verwerken van persoonsgegevens” bedoelen we het opslaan, doorsturen, aanpassen, wissen, … van informatie die specifiek over een gebruiker gaat. We willen onze gebruikers graag goed informeren over de manier waarop we hun persoonsgegevens verwerken. Daarom hebben een Privacybeleid met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in digitale onderwijsmiddelen opgesteld. Je vindt het hier.

 

Daarnaast informeren we je via onze website www.vanin.be, onze methode- en productwebsites, onze nieuwsbrieven en kan iedereen producten en diensten aanschaffen via onze webshop. Ook dan verwerken we persoonsgegevens, maar verschilt onze rol en het doel van de verwerking. Voor die verwerkingen hebben we een Algemeen Privacybeleid opgesteld. Je vindt het hier.

 

We weten dat juridische teksten soms moeilijk te begrijpen zijn. Daarom hebben we ook samengevat wat echt belangrijk is, in klare taal. Die samenvatting van ons privacybeleid is louter ter informatie en vind je hier.

 

Overeenkomst met scholen

 

VAN IN ondertekende de “Intentieverklaring Privacy in Digitale Onderwijsmiddelen” en maakt gebruik van het “Model Verwerkersovereenkomst”. Algemene informatie over beide initiatieven vind je hier.

 

Onderwijsinstellingen die gebruik maken van de digitale onderwijsmiddelen die VAN IN aanbiedt, zoals Bingel, Diddit, Schoolonline, … vinden in de bijbehorende Verwerkersovereenkomst alle informatie over de wederzijdse rechten en verplichtingen. De Verwerkersovereenkomst is onlosmakelijk verbonden met de Product- en Dienstenovereenkomst. Bij de Verwerkersovereenkomst hoort een Privacy Bijsluiter. Die bevat onder meer alle informatie over de verwerkingen, de doeleinden, de categorieën en soorten persoonsgegevens, de opslag, … Daarnaast bevat de Verwerkersovereenkomst ook een overzicht van de Algemene technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die VAN IN getroffen heeft.

 

Maak je als onderwijsinstelling gebruik van één of meer digitale onderwijsmiddelen? Dan is het noodzakelijk dat je over een ondertekende versie van de Verwerkersovereenkomst voor dat digitale onderwijsmiddel beschikt. Dat kan heel eenvoudig:

 

  1. Download de benodigde Verwerkersovereenkomst en bijbehorende Product- en Dienstenovereenkomst:
Verwerkersovereenkomst_Bingel Product_en_Dienstenovereenkomst_Bingel
Verwerkersovereenkomst_diddit Product_en_Dienstenovereenkomst_diddit
Verwerkersovereenkomst_Tringel Product_en_Dienstenovereenkomst_Tringel
  1. Vul de ontbrekende gegevens digitaal in:

 

  • Verwerkersovereenkomst pagina 2: gegevens van de onderwijsinstelling
  • Verwerkersovereenkomst pagina 7: plaats en datum
  • Product- en Dienstenovereenkomst pagina 1: gegevens van de onderwijsinstelling, optioneel aangevuld in Bijlage 1

 

  1. Druk de Verwerkersovereenkomst en Product- en Dienstenovereenkomst af.
  2. Onderteken de Verwerkersovereenkomst op pagina 7.
  3. Het is niet nodig om Uitgeverij VAN IN een ondertekend exemplaar te bezorgen.

 

Het volstaat dat de onderwijsinstelling de Verwerkersovereenkomst en Product- en Dienstenovereenkomst bijhoudt.

 

Veelgestelde vragen

 

Het antwoord op enkele veelgestelde vragen in verband met privacy vind je hier.

 

Informatie op deze pagina

 

De informatie op deze en bijbehorende pagina’s wordt up-to-date gehouden. Bij inhoudelijke wijzigingen informeren we onze gebruikers via deze pagina en waar noodzakelijk via nieuwsbrieven en andere kanalen.

 

Deze pagina is bijgewerkt op 12 januari 2023.

 

Who we are

Suggested text: Our website address is: http://www.vanin.be.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select “Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.