De complete methode economie voor de tweede graad

Het curriculum van de economische kende dankzij de onderwijshervorming een grote omwenteling. En dat is goed nieuws, want dankzij de de hervorming bouwen leerlingen een bredere maatschappelijke kennis en interesse op. Bovendien is er ook meer structuur en eenheid tussen de economische vakken van de verschillende finaliteiten ontwikkeld. Leerlingen die in de derde graad nog van richting verwisselen, zullen daardoor van een vlottere overgang kunnen genieten.

 

Om jullie hierin optimaal te ondersteunen brengt VAN IN een allesomvattende methode uit: Lift. Lift bouwt verder op de zeer succesvolle methode economie en organisatie voor de eerste graad, en komt in de tweede graad met handboeken voor:

  • Economische – en bedrijfswetenschappen in de doorstroomfinaliteit (aparte uitgaven voor Katholiek Onderwijs Vlaanderen en het GO!)
  • Bedrijf en organisatie in de dubbele finaliteit (aparte uitgaven voor Katholiek Onderwijs Vlaanderen en het GO!)
  • Organisatie en logistiek in de arbeidsmarktfinaliteit (aparte uitgaven voor Katholiek Onderwijs Vlaanderen en het GO!)

 

 

Nieuwe eindtermen en minimumdoelen

 

In 2024 werken we aan nieuwe edities voor jaar 3. Daarnaast zal Lift voor het derde jaar verhuizen naar iDiddit. Een jaar later, in 2025 mag je nieuw lesmateriaal voor jaar 4 verwachten en zul je dit ook vinden op iDiddit.

 

NIEUW: in het verleden waren er voor de doorstroomfinaliteit reeds aparte edities voor Katholiek Onderwijs Vlaanderen en GO!. Deze aanpak wordt bij de vernieuwing doorgetrokken naar de dubbele finaliteit én de arbeidsmarktfinaliteit.

 

Eenzelfde sterk concept voor alle finaliteiten

Doorstroomfinaliteit

Dubbele finaliteit

Arbeidsmarktfinaliteit

Lift voor de tweede graad doorstroomfinaliteit

Met Lift kies je voor de jarenlange ervaring van een ijzersterk auteursteam binnen het domein economie. Ons didactisch concept streeft ernaar om leerlingen een positieve en bewuste keuze te laten maken voor de economische richting

 

De doorstroomedities van Lift bieden een heldere, solide basis voor zowel de domeinoverschrijdende als de domeingebonden richtingen. Leerlingen verwerven hier op een activerende en aantrekkelijke manier een diepgaande kennis over verschillende economische thema’s. Dankzij ruim extra materiaal is Lift bovendien ook geschikt voor de richting bedrijfswetenschappen.

Eenzelfde, sterk concept voor de hele doorstroomfinaliteit

Een duidelijk opgebouwde structuur van de hoofdstukken en gebundelde thema’s

Voldoende flexibiliteit om als leerkracht eigen accenten te leggen

Ruime mogelijkheden tot differentiatie en sterke digitale ondersteuning

Veel aandacht voor actualiteit en cases uit het werkveld die aansluiten bij de leefwereld van de leerling

Lift voor de tweede graad dubbele finaliteit

Met Lift kies je voor de jarenlange ervaring van een ijzersterk auteursteam binnen het domein economie. Ons didactisch concept streeft ernaar om leerlingen een positieve en bewuste keuze te laten maken voor de economische richting

 

De heldere en herkenbare structuur van Lift geeft jou als leerkracht de mogelijkheid om de methode volledig naar je hand te zetten. Je leerlingen worden uitgedaagd met pittige leerinhouden, differentiatie die echt haalbaar is en een ruim aanbod actualiteit. Ten slotte is Lift een methode die jou toelaat om digitaal en hybride leren te implementeren in je klassen. 

Eenzelfde, sterk concept voor de hele dubbele finaliteit

Uitgebreide cases uit een levensecht en herkenbaar spilbedrijf

Integratie van verschillende online boekhoudpakketten en DocFlow

Een duidelijk opgebouwde structuur van de hoofdstukken en gebundelde thema’s

Voldoende flexibiliteit om als leerkracht eigen accenten te leggen

Ruime mogelijkheden tot differentiatie en sterke digitale ondersteuning

Lift voor de tweede graad arbeidsmarktfinaliteit

Lift is de opvolger van succesvolle methode Me & Company. Met deze methode kies je voor de jarenlange ervaring van een ijzersterk auteursteam binnen het domein kantoor en verkoop. Ons didactisch concept streeft ernaar om leerlingen een positieve en bewuste keuze te laten maken voor de economische richting. Bovendien bieden we ook de nodige handvaten om je leerlingen klaar te stomen voor de arbeidsmarkt.

 

De heldere en herkenbare structuur van Lift geeft jou als leerkracht de mogelijkheid om de methode volledig naar je hand te zetten. Je leerlingen worden uitgedaagd met concrete leerinhouden, differentiatie die echt haalbaar is en een ruim aanbod actualiteit. Ten slotte is Lift een methode die jou toelaat om digitaal en hybride leren te implementeren in je klassen. 

Eenzelfde, sterk concept voor de hele arbeidsmarktfinaliteit

Uitgebreide cases uit een levensecht en herkenbaar spilbedrijf

Integratie DocFlow

Een duidelijk opgebouwde structuur van de hoofdstukken en gebundelde thema’s

Voldoende flexibiliteit om als leerkracht eigen accenten te leggen

Ruime mogelijkheden tot differentiatie

ICT in de economische context

Op het vlak van ICT zijn de leerplannen heel ambitieus. Onze methodes voor de doorstroom-, dubbele- en arbeidsmarktfinaliteit bevatten een ICT-luik, bestaande uit tientallen ICT-fiches (te vinden op diddit). Doorheen de thema’s verwijzen de auteurs naar deze fiches aan de hand van een herkenbaar icoon.

 

De fiches helpen je leerlingen om zelfstandig met databanken en rekenbladen aan de slag te gaan, infographics te creëren, foto’s en video’s te monteren en online samen te werken.

Instructies in eenvoudige taal

Verduidelijkende schermafbeeldingen

Heldere stappenplannen

Realistische inschattingen van de ICT-vaardigheden van je leerlingen

Doorblader het aanbod van Lift in de tweede graad

Lift 3 D (KathOndVla)

Leerwerkboek (ed.2024)

Lift 3 D (GO!)

Leerwerkboek (ed.2024)

Lift 3 D/A (KathOndVla)

Leerwerkboek (ed. 2024)

Lift 3 D/A (GO!)

Leerwerkboek (ed. 2024)

Lift 3 A (KathOndVla)

Leerwerkboek (ed.2024)

Lift 3 A (GO!)

Leerwerkboek (ed.2024)

Lift 4 D (KathOndVla)

Leerwerkboek

Lift 4 D (GO!)

Leerwerkboek

Lift 4 D/A

Leerwerkboek

Lift 4 A

Leerwerkboek

Neem contact op met jouw educatief adviseur.

Onze educatief adviseurs helpen je graag verder!