De complete methode voor de basisoptie Economie en organisatie.

De basisoptie Economie en organisatie vormt een stevige uitdaging voor heel wat leerkrachten in het tweede leerjaar. Een vak van vijf lesuren per week, met stevige inhouden en een grote brok ICT erbij: daar moet je klaar voor zijn! Als betrouwbare partner voor leerkrachten in economie en handelsvakken wil uitgeverij VAN IN je zo volledig mogelijk ondersteunen.


Leerlingen in leerjaar 2 van de A-stroom en de B-stroom kunnen met Lift aan de slag. We voorzien aparte uitgaven voor Katholiek Onderwijs Vlaanderen en het GO!.

A-Stroom

B-stroom

Bekijk hier de infosessie van Lift voor jaar 2 in de A-stroom.

Het leerlingenmateriaal van Lift voor de A-stroom is een bundel, bestaande uit vijf boeken: vier inhoudelijke thema’s en één verzameling ICT-fiches. De indeling van de thema’s stemden we nauwgezet af op de leerplannen van beide netten. Er zijn thema’s rond de consument, de onderneming, de overheid en de ondernemerszin.

Aaprte uitgaven voor Katholiek Onderwijs Vlaanderen en het GO!

Een duidelijk opgebouwde structuur van de hoofdstukken en gebundelde thema’s

Voldoende flexibiliteit om als leerkracht eigen accenten te leggen

Sterke digitale ondersteuning met extra lesmateriaal op diddit

Bekijk hier de infosessie van Lift voor jaar 2 in de B-stroom.

Thematisch sluiten de leerplannen voor de B-stroom aan bij die van de A-stroom, maar op het vlak van de beheersingsniveaus zijn er duidelijke verschillen. Lift biedt dan ook een aparte bundel voor de B-stroom.

Bovendien laten we leerlingen proeven van verschillende beroepen binnen het domein Economie en organisatie. Zo kunnen ze een weloverwogen studiekeuze maken op het einde van de eerste graad.

Aparte uitgaven voor het Katholiek Onderwijs Vlaanderen en het GO!

Enkel de leerinhouden die van belang zijn in de B-stroom komen aan bod.

De auteurs gebruiken steeds duidelijke, korte instructiezinnen.

Er is extra ondersteuning met schrijf- en spreekkaders.

ICT blijft op het niveau van de leerling.

Je leerlingen vinden het beelwoordenboek in de bundel in plaats van op diddit.

ICT in de economische context

Op het vlak van ICT zijn de leerplannen heel ambitieus. Onze leerwerkboeken voor de A-stroom en de B-stroom bevatten een ICT-luik, bestaande uit tientallen ICT-fiches (eveneens te vinden op diddit). Doorheen de thema’s verwijzen de auteurs naar deze fiches aan de hand van een herkenbaar icoon.

 

De fiches helpen je leerlingen om zelfstandig met databanken en rekenbladen aan de slag te gaan, infographics te creëren, foto’s en video’s te monteren en online samen te werken.

Instructies in eenvoudige taal

Verduidelijkende schermafbeeldingen

Heldere stappenplannen

Realistische inschattingen van de ICT-vaardigheden van je leerlingen

Doorblader het aanbod van Lift in de eerste graad

Lift 2 A (KathOndVla)

Leerwerkboek

Lift 2 A (GO!)

Leerwerkboek

Bekijk Lift 2 B (KathOndVla)

Leerwerkboek

Bekijk Lift 2 B (GO!)

Leerwerkboek

Neem contact op met jouw educatief adviseur.

Onze educatief adviseurs helpen je graag verder!