Multidisciplinair werken in de A-stroom

De nieuwe Scoop-reeks is er voor meerdere vakken in de A-stroom:

  • TechnoScoop: techniek
  • MacroScoop: natuurwetenschappen
  • TeleScoop: aardrijkskunde

 

De drie methodes zijn gemaakt voor scholen die kiezen voor aparte leerplannen of scholen die kiezen voor aparte leerplannen, maar 1 of meerdere keren per jaar een multidisciplinair moment willen creëren in de school.  Je kiest er zelf voor of je in je school met een of meerdere Scoop-methodes aan de slag gaat. Elke methode is onafhankelijk van de andere te gebruiken. Kies je voor meerdere Scoop-uitgaven, dan werken je leerlingen over de vakken heen wel in een herkenbare, heldere structuur, en met een afgestemd concept.

Multidisciplinaire projecten

Scoop maakt een multidisciplinaire aanpak mogelijk. Daarvoor scheppen we een kader om één keer (leerjaar 2) of twee keer (leerjaar 1) per jaar over de vakken heen samen te werken. We bieden hiervoor guidelines voor de leerkracht die je helpen om een multidisciplinaire aanpak met je collega’s uit te werken. Deze guidelines boordevol tips & tricks bieden voor 3 projecten:

We gaan op expeditie

Voeding

Krachten

De 3 projecten worden multidisciplinair aangepakt. Elk vak kijkt vanuit zijn bril naar gezamenlijke problemen en elk vak wendt zijn eigen kennis en vaardigheden aan om de gezamenlijke problemen op te lossen. Aan het einde van een project kan de leerling argumenteren over waarom er voor de gestelde gezamenlijke maatschappelijke problemen voor een bepaalde oplossing is gekozen. Tijdens het denkproces in het project voelt de leerling de wisselwerking aan tussen de verschillende STEM-disciplines; het ene vak kan niet zonder het andere om een maatschappelijk probleem op te lossen. We geven de leerkrachten de vrijheid om de projecten te organiseren.

In diddit kun je bij de module ‘Lesmateriaal’ de projecten terugvinden onder de rubriek ‘Algemeen’. Klik daarna op de subrubriek ‘Multidisciplinaire aanpak’. In de beschikbare documenten kunnen de leerkrachten wegwijzers vinden rond:

Leerplandoelen en eindtermen

Experimenten

Geselecteerde bronnen

Interessante websites

Organisatorische tips

Verbanden en conclusies

Evaluatietools