Geïntegreerde STEM-aanpak met GENIE

STEM-didactiek brengt leerlingen wetenschappelijke, technische en wiskundige inzichten, concepten en praktijken bij die zij kunnen gebruiken om complexe vragen en levensechte problemen op te lossen. Als wiskunde, wetenschappen en technologie samenhangend worden aangebracht met een eigen geïntegreerde didactiek, versterkt het ene vak het andere. Met GENIE ondersteunen we je hierin met als doel jongeren enthousiast én STEM-bekwaam te maken.

 

We spelen in op interesse en ervaringen, voortbouwend op wat leerlingen al weten, betrekken hen bij de toepassingen en het maatschappelijk/praktisch belang van de (toegepaste) natuurwetenschappen. Vanaf de 2e graad spelen we specifiek in op bepaalde interesses, mogelijkheden en talenten van jouw leerlingen. Met de reeks GENIE  werk je tweeledig aan de STEM-doelen:

 • Geïntegreerd in de uitgave
  We behandelen de STEM-doelen geïntegreerd met domeinspecifieke doelen in de uitgave.
 • STEM-projecten op maat van GENIE-inhouden

  • Graad 2: Aanvullend vind je 6 STEM-projecten voor graad 2 uitgewerkt door de Techniek- en wetenschapsacademie van de UCLL.
  • Graad 2 en 3: Bij GENIE Fysica  bieden we op maat van de inhouden nog  extra STEM-projecten aan, uitgewerkt door Bart Huyskens.
  • Graad 2: Bij GENIE Chemie 4 bieden we een extra STEM-project aan rond waterzuivering

Graad 2: STEM-projecten van Techniek- en wetenschapsacademie

De 6 projecten voor graad 2 werden geschreven door de Techniek- en wetenschapsacademie van de UCLL, met ondersteuning van Brightlab. De STEM-projecten vertrekken steeds vanuit een duurzaam ontwikkelingsdoel. Je vindt de projecten online op het leerplatform diddit. Je hebt toegang tot het leerlingenmateriaal in PDF- en Word-formaat. Je beschikt ook over een correctiesleutel en een uitgebreide handleiding. Alle projecten zetten in op de volgende bouwstenen:

 • onderzoeksvragen stellen (wetenschappen) en probleem bepalen en omschrijven (problem finding/shaping uit engineering)
 • zelf modellen ontwikkelen en toepassen
 • onderzoek plannen en uitvoeren
 • data analyseren en interpreteren
 • abstraheren en algoritmisch redeneren, computationeel denken
 • verklaringen geven en problemen oplossen (problem solving uit engineering)
 • informatie verkregen door onderzoek verwerven, verwerken, evalueren en communiceren
 • de vrijheid om met het materiaal aan de slag te gaan zonder dat je een stappenplan moet volgen

 

Bekijk hieronder de verschillende onderwerpen en duurzame ontwikkelingsdoelen van de STEM-projecten.

STEM-project Luchtkwaliteit en gezondheid bij de GENIE-reeks in graad 2

STEM-project Luchtkwaliteit en gezondheid

Duurzaam ontwikkelingsdoel: goede gezondheid en welzijn

STEM-project Leven in het water bij de GENIE-reeks in graad 2

STEM-project Leven in het water

Duurzaam ontwikkelingsdoel: schoon water en sanitair

STEM-project Duurzame energie bij de GENIE-reeks in graad 2

STEM-project Duurzame energie

Duurzaam ontwikkelingsdoel: betaalbare en duurzame energie

STEM-project Cityhacks bij de GENIE-reeks in graad 2

STEM-project Cityhacks

Duurzaam ontwikkelingsdoel: duurzame steden en gemeenschappen

STEM-project Mobiliteit bij de GENIE-reeks in graad 2

STEM-project Mobiliteit

Duurzaam ontwikkelingsdoel: klimaatactie

STEM-project Er groeit wat in de stad bij de GENIE-reeks in graad 2

STEM-project Er groeit wat in de stad

Duurzaam ontwikkelingsdoel: leven op het land

Graad 2 en 3: extra STEM-projecten GENIE Fysica

We blijven steeds nadenken hoe we leerkrachten zo goed mogelijk kunnen ondersteunen in hun klaspraktijk. Daarom lanceren we bij GENIE Fysica extra STEM-projecten aan, op maat van de inhouden van GENIE Fysica graad 2 (4 projecten) en graad 3 (6 projecten). De verschillende projecten zijn zo op elkaar afgestemd, dat je het materiaal deels kunt hergebruiken.

 

Deze projecten werd in samenwerking met Bart Huyskens uitgewerkt, STEM-coördinator aan het St.-Jozefinstituut (Schoten) en lesgever van nascholingen bij o.a. CNO. Het materiaal om aan de slag te gaan met de projecten kun je voordelig aankopen via zijn website. Je hoeft niet voor elke leerling een eigen set te kopen. Enkele sets zijn voldoende om aan de slag te kunnen gaan. Ga zeker eens kijken!

 

Bekijk hieronder de inhouden van de 4 projecten bij GENIE Fysica graad 2 en de 6 projecten bij graad 3. De projecten in graad 3 kunnen ook apart aangeschaft worden als je geen gebruiker bent van GENIE Fysica 5 of 6.

Graad 2: STEM-project Thermodynamica

Dit STEM-onderzoeksproject bestaat uit een papieren bundel en voorziet instructievideo’s en voorbeeldprogramma’s. Aan de hand van een huisje uit plexiglas en een temperatuursensor gaan de leerlingen 5 experimenten uitvoeren waar ze de invloed onderzoeken van isolatie, een opening in de ruimte, de positie van de sensor, de positie van het verwarmingselement, het gebruik van een wiskundig algoritme.

Vraag meer info over dit STEM-project

Graad 2: STEM-project Eenparig rechtlijnige beweging (ERB)

Met een wagentje voeren leerlingen wetenschappelijke experimenten uit met de TOF (Time of flight) afstandsensor. Ze meten ook zelfstandig afstanden op en zetten deze om naar snelheidsgrafieken. Daarna laten ze in een aantal engineering-opdrachten het wagentje in een rechte lijn rijden en tijdig remmen voor obstakels.

Vraag meer info over dit STEM-project

Graad 2: STEM-project Fietscomputer

In een aantal experimenten worden leerlingen op weg gezet om zelf een fietscomputer te ‘engineeren’. De fietscomputer moet de snelheid en de afgelegde weg weergeven op een LCD-schermpje. De leerlingen gaan aan de slag met het Hall-effect, stroommetingen...

Vraag meer info over dit STEM-project

Graad 2: STEM-project Versnelling

In een aantal experimenten worden leerlingen op weg gezet om een val-alarm te ‘engineeren’: een alarm gaat af wanneer een persoon te hard valt. Als tweede deel-project willen we meten aan welke versnellingen een fietser zal blootstaan. Hiervoor zullen de leerlingen de Brainbox via wifi koppelen met het internet.

Vraag meer info over dit STEM-project

Graad 3: STEM-project Energie

Meer info volgt

Graad 3: STEM-project Batterij-lading

Meer info volgt

Graad 3: STEM-project Draadloze communicatie

Meer info volgt

Graad 3: STEM-project Ampèremeter engineering

Meer info volgt

Graad 3: STEM-project Elektrische en hybride voertuigen

Meer info volgt

Graad 2: extra STEM-project Waterzuivering GENIE Chemie

Ook bij het vierde jaar van GENIE Chemie bieden we een extra STEM-project aan. Leerlingen denken na over waterkwaliteit en gaan onderzoeken hoe je op verschillende manieren water kan zuiveren. Aan de hand van 6 proefjes gaan de leerlingen aan de slag met sedimenteren, zeven, filtreren, coaguleren, flocculeren, adsorptie, neerslag, ontharden, destilleren en pH-neutralisatie. We hebben in het hele STEM-project ook steeds oog voor de realiteit en leggen de link naar waterzuivering in de praktijk.

Vraag meer info over dit STEM-project

Neem contact op met jouw educatief adviseur.

Onze educatief adviseurs helpen je graag verder!